Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt

Thứ tư - 07/06/2023 19:17
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt

 

Giới thiệu Liên minh S (cOAlition S)

Liên minh S (cOAlition S) là một nhóm quốc tế các tổ chức cấp vốn và thực thi nghiên cứu cam kết làm cho Truy cập Mở đầy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm nghiên cứu trở thành hiện thực. Liên minh S đã phát triển Kế hoạch S (Plan S) theo đó các nhà cấp vốn nghiên cứu sẽ chỉ thị rằng, kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, truy cập tới các xuất bản phẩm nghiên cứu được sinh ra từ các trợ cấp nghiên cứu do họ cấp tiền, phải là tự do không mất tiền kể từ ngày xuất bản. Ngoài ra, quyền sử dụng lại bài báo tuân theo dạng giấy phép mở đặc biệt (thường là giấy phép Creative Commons Ghi công (CC BY) trao cho độc giả quyền sử dụng lại tất cả hoặc một phần của tác phẩm mà không phải tìm kiếm sự cho phép thêm, tuân thủ việc ghi công đúng nguồn ban đầu. Xem website của Liên minh S. Để biết định nghĩa truy cập mở (bản dịch sang tiếng Việt), hãy xem Tuyên bố Berlin tại địa chỉ openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration (bản dịch sang tiếng Việt).

Bên dưới đây liệt kê các bản dịch sang tiếng Việt các thông tin/tài liệu của Liên minh S, được sắp xếp theo thời gian xuất bản của chúng, mới nhất ở trên.

Lưu ý: Danh sách sẽ được cập nhật khi có thông tin mới có liên quan.

 1. Các nhà xuất bản thương mại và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs): dẫn dắt hay cản trở sự tiến bộ?***

 2. Tư vấn cộng đồng nghiên cứu về đề xuất của Liên minh S “Hướng tới Xuất bản có Trách nhiệm”: Lời mời Thầu (ITT) để hỗ trợ sáng kiến này

 3. Nghiên cứu để đánh giá tác động của Kế hoạch S lên hệ sinh thái truyền thông học thuật toàn cầu: Lời mời Thầu (ITT)

 4. Dịch chuyển khỏi các APC: nhóm làm việc nhiều bên liên quan được Liên minh S, JISC và PLOS triệu tập ***

 5. Khoa học Mở: các bên liên quan hoan nghênh các nỗ lực của châu Âu hướng tới truyền thông học thuật thuộc sở hữu công cộng và phi lợi nhuận **

 6. Springer Nature nói nước đôi *****

 7. Lộ trình 2023 của Truy cập Mở Kim cương

 8. Liên minh S cung cấp phản hồi cho Viện Y học Quốc gia (Mỹ) về Kế hoạch Truy cập Công khai của nó

 9. ‘Yêu cầu thông tin về Kế hoạch của NIH để cải thiện truy cập công khai tới các kết quả nghiên cứu được NIH hỗ trợ: câu trả lời từ Liên minh S’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 10. Giữ lại các quyền được xây dựng sẵn trong Chính sách Tự Lưu trữ của Cambridge ***

 11. Dự án DIAMAS khởi xướng khảo sát về Truy cập Mở Kim cương và việc xuất bản của cơ sở ***

 12. Liên minh S hỗ trợ các nỗ lực để cải thiện khung bản quyền cho nghiên cứu ***

 13. Tư vấn bản quyền của T&F. Tác giả, hãy coi chừng ***

 14. Phát triển mô hình định giá công bằng cho việc xuất bản học thuật Truy cập Mở

 15. Liên minh S khẳng định chấm dứt hỗ trợ tài chính cho việc xuất bản Truy cập Mở theo các thỏa thuận chuyển đổi quá độ sau năm 2024

 16. Liên minh S đã chính thức ra nhập Liên minh về Cải thiện Đánh giá nghiên cứu (CoARA) ***

 17. Truy cập Mở đã chết: Truy cập Mở sống mãi ***

 18. Tập hợp sự thấu hiểu về bản quyền và truy cập mở trong các cơ sở nghiên cứu châu Âu ***

 19. Hơn 2.000 tạp chí chia sẻ dữ liệu về giá thành và dịch vụ qua Dịch vụ So sánh Tạp chí của Kế hoạch S

 20. DIAMAS nhận trợ cấp để phát triển xuất bản Truy cập Mở Kim cương ở châu Âu **

 21. Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy nhận trách nhiệm pháp lý cho bản quyền tác giả của nó bằng việc triển khai giữ lại các quyền như thế nào

 22. Rà soát lại Chiến lược Giữ lại các Quyền - Lộ trình hướng tới Truy cập Mở rộng hơn? ***

 23. Hành động tập thể - thành phần sống còn cho Truy cập Mở đơn giản hơn và rộng hơn ***

 24. Dịch vụ So sánh Tạp chí của Kế hoạch S: mở cho các thư viện và các nhóm thư viện để đăng ký truy cập dữ liệu về giá thành và dịch vụ

 25. Bệnh đậu mùa khỉ và truy cập mở: đến lúc để thay đổi câu chuyện

 26. “Giữ lại các quyền thực sự là không khó”. Đại học Sheffield Hallam nhằm giữ cho nó đơn giản ***

 27. Tuyên bố về các xuất bản phẩm được rà soát lại ngang hàng

 28. Liên minh S tham gia trong Diễn đàn Mở của EuroScience (ESOF 2022)

 29. Dịch vụ So sánh Tạp chí của Kế hoạch S: mở cho các nhà xuất bản để đăng ký và ký gửi dữ liệu về giá thành và dịch vụ

 30. Bây giờ là lúc cho những lợi ích phổ quát của phước lành tri thức ***

 31. Làm thế nào để nó đúng: Một thí điểm Giữ lại các Quyền của Đại học Cambridge trước khi định hình một chính sách đầy đủ của cơ sở ***

 32. Liên minh S và ALPSP xuất bản bộ công cụ để thúc đẩy các thỏa thuận Truy cập Mở ***

 33. Kế hoạch hành động về Truy cập Mở Kim cương (của Liên minh S) ***

 34. ‘Xúc tác cho Truy cập Mở: yêu cầu đối với các nhà xuất bản’ - bản dịch sang tiếng Việt

 35. Xúc tác cho Truy cập Mở qua sự rõ ràng và minh bạch: yêu cầu đối với các nhà xuất bản

 36. Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO: phản hồi từ Liên minh S

 37. Hội thảo về Truy cập Mở Kim cương ***

 38. Ai sợ Xanh? Các lực lượng của thị trường và Chiến lược Giữ lại các Quyền ***

 39. Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO: câu trả lời từ Liên minh S

 40. Quan sát sự thành công cho tới nay của Chiến lược Giữ lại các Quyền ***

 41. Tăng tốc truy cập mở đối với các sách học thuật

 42. Tuyên bố của Liên minh S về Truy cập Mở đối với sách học thuật ***

 43. ‘Biến Truy cập Mở đầy đủ & tức thì thành hiện thực’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 44. Liên minh S chào mừng chính sách Truy cập Mở phù hợp với Kế hoạch S từ UKRI

 45. Xúc tác cho các nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn tham gia các thỏa thuận chuyển đổi quá độ Truy cập Mở: cam kết từ các bên liên quan chính

 46. Các thỏa thuận Truy cập Mở với các nhà xuất bản nhỏ hơn đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp của các bên liên quan tích cực

 47. Liên minh S mở rộng phạm vi toàn cầu của nó khi Quỹ Nghiên cứu Québec áp dụng Kế hoạch S

 48. ‘Xúc tác cho các nhà xuất bản độc lập nhỏ để tham gia trong các thỏa thuận Truy cập Mở’ - bản dịch sang ting Việt

 49. Vì sao các tạp chí lai không dẫn tới Truy cập Mở đầy đủ và tức thì ***

 50. Chiến lược Giữ lại các Quyền và sự tù mù của nhà xuất bản: thư ngỏ cho các nhà nghiên cứu ***

 51. Liên minh S hỗ trợ nhiệt tình Dự thảo Luật của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu châu Âu (LIBER) về Sử dụng các xuất bản phẩm học thuật được nhà nước cấp vốn ***

 52. Liên minh S chào mừng sự điều chỉnh của Hiệp hội Thư viện Nghiên cứu (ARL) phù hợp với các nguyên tắc của Kế hoạch S

 53. Kim cương được khai quật: soi sáng vào việc xuất bản Truy cập Mở do cộng đồng dẫn dắt ***

 54. Liên minh S chào mừng quyết định của AAAS hỗ trợ việc chia sẻ các bản thảo được chấp nhận của tác giả

 55. 160 tạp chí của Elsevier trở thành các tạp chí chuyển đổi quá độ tuân thủ Kế hoạch S ***

 56. Dự án mới rà soát lại tiến độ các thỏa thuận Truy cập Mở chuyển đổi quá độ giữa các nhóm thư viện và các nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn

 57. Springer Nature áp dụng khung Tạp chí chuyển đổi quá độ của Kế hoạch S ***

 58. Liên minh S phát hành Công cụ Kiểm tra Tạp chí, một máy tìm kiếm kiểm tra tuân thủ Kế hoạch S ***

 59. Hơn 200 tạp chí của Nhà xuất bản Đại học Cambridge trở thành các tạp chí chuyển đổi quá độ phù hợp với Kế hoạch S ***

 60. Yêu cầu thông tin - Khung Minh bạch Giá thành và Dịch vụ: xây dựng dịch vụ để cung cấp truy cập tới các dịch vụ và dữ liệu định giá của nhà xuất bản ***

 61. Vì sao chiến lược giữ lại bản quyền của Liên minh S bảo vệ các nhà nghiên cứu **

 62. Hãy giúp chúng tôi để biết các tạp chí và các nền tảng truy cập mở nào là tự do không mất tiền đối với các độc giả và các tác giả ***

 63. Liên minh S trả lời tuyên bố của Hội đồng Khoa học ERC về Truy cập Mở và Kế hoạch S

 64. Ý kiến: Chiến lược Giữ lại các Quyền của Liên minh S ***

 65. Liên minh S phát triển “Chiến lược Giữ lại các Quyền” để bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của các nhà nghiên cứu và bãi bỏ các giai đoạn cấm vận vô lý ***

 66. Giám sát các tác động của Kế hoạch S lên Truyền thông Học thuật và Nghiên cứu: cập nhật

 67. NWO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Hà Lan) công bố các hướng dẫn triển khai Kế hoạch S ***

 68. Phát triển công cụ kiểm tra tạp chí của Kế hoạch S: các kết quả đấu thầu

 69. Các hướng dẫn triển khai cho các kho của Kế hoạch S: Các kết quả của khảo sát các nền tảng kho COAR

 70. Các bài học Truy cập Mở trong mùa dịch Covid-19: Không khóa trói đối với các kết quả nghiên cứu! ***

 71. Khai phá các mô hình xuất bản phi thương mại cộng tác cho Truy cập Mở: các kết quả đấu thầu

 72. Liên minh S đóng góp cho tư vấn của UNESCO về công cụ thiết lập tiêu chuẩn cho Khoa học Mở ***

 73. ‘Liên minh S: Đầu vào cho sự phát triển Khuyến cáo về Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 74. ‘Liên minh S: Đầu vào cho sự phát triển Khuyến cáo về Khoa học Mở của UNESCO’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 75. Thông cáo báo chí: ‘Liên minh S công bố các yêu cầu minh bạch về giá thành’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 76. Liên minh S công bố các yêu cầu minh bạch về giá thành

 77. cOAlition S xuất bản các tiêu chí được cập nhật về các tạp chí chuyển đổi quá độ

 78. Các tạp chí chuyển đổi quá độ: Cơ sở lý luận ***

 79. Các tạp chí chuyển đổi quá độ: hỏi đáp thường gặp ***

 80. Khám phá các mô hình xuất bản phi thương mại cộng tác cho Truy cập Mở: Áp dụng để thực hiện nghiên cứu ***

 81. Truy cập Mở và Kế hoạch S: 5 hoạt động chính ***

 82. Báo cáo khoảng cách nhấn mạnh vì sao Kế hoạch S là cần thiết ***

 83. ‘Kế hoạch S: EUA chào mừng sự làm rõ hơn về các hướng dẫn triển khai’ - bản dịch sang tiếng Việt ***

 84. Các nhà xuất bản xã hội tăng tốc Truy cập Mở và Kế hoạch S - bản dịch sang tiếng Việt ***

 85. Hội đồng Nghiên cứu Y học Nam Phi vô địch Truy cập Mở thông qua Liên minh S

 86. COAR và cOAlition S hỗ trợ các kho gắn kết với Kế hoạch S

 87. Báo cáo và Bộ công cụ để hỗ trợ chuyển đổi quá độ của các nhà xuất bản xã hội học tập sang Truy cập Mở tức thì ***

 88. Hướng tới Khung Xúc tác cho Giao tiếp Minh bạch hơn các Dịch vụ Xuất bản Truy cập Mở và Giá thành của chúng ***

 89. Đặc phái viên về Truy cập Mở của Ủy ban châu Âu ra nhập Nhóm Chỉ đạo Điều hành của Liên minh S

Blogger: Lê Trung Nghĩa, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7683-7703

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập28
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay7,343
 • Tháng hiện tại130,334
 • Tổng lượt truy cập6,063,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây