TỜ TIN: Chính quyền Biden-Harris công bố các Hành động Mới để Cải thiện Nghiên cứu Mở và Công bằng

Thứ ba - 07/03/2023 18:47
TỜ TIN: Chính quyền Biden-Harris công bố các Hành động Mới để Cải thiện Nghiên cứu Mở và Công bằng

FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces New Actions to Advance Open and Equitable Research

January 11, 2023

Theo: https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2023/01/11/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-new-actions-to-advance-open-and-equitable-research/

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2023

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ - OSTP (Office of Science and Technology Policy) của Nhà Trắng sẽ cải thiện các chính sách khoa học mở khắp chính quyền liên bang trong năm 2023

Hôm nay, OSTP đã công bố các hành động mới để cải thiện nghiên cứu mở và công bằng, bao gồm việc cấp vốn trợ cấp mới, những cải tiến về hạ tầng nghiên cứu, sự tham gia nghiên cứu mở rộng cho các học giả đang nổi lên, và các cơ hội được mở rộng cho sự tham gia của công chúng. OSTP cũng đang khởi xướng Năm của Khoa học Mở, đặc trưng với các hành động khắp chính quyền liên bang suốt năm 2023 để cải thiện chính sách khoa học mở quốc gia, cung cấp quyền truy cập tới các kết quả nghiên cứu được người đóng thuế của quốc gia hỗ trợ, tăng tốc phát hiện và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy lòng tin của công chúng, và thúc đẩy các kết quả đầu ra công bằng hơn.

Như các khoản đầu tư mới trong lịch sử vào nghiên cứu, khoa học, và đổi mới sáng tạo - bao gồm thông qua Luật Khoa học và CHIPS của lưỡng đảng và Luật Giảm Lạm phát - thúc đẩy sự tiến bộ đối với mọi người khắp đất nước, Năm của Khoa học Mở sẽ mang lại những lợi ích đáng kể đối với một số lợi ích chiến lược của Mỹ và cung cấp các kết quả dựa vào bằng chứng cho người dân Mỹ.

Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện các bước quan trọng để cải thiện các nguyên tắc của nghiên cứu mở và chính phủ mở. Vào tháng 1/2021, Tổng thống đã khẳng định cam kết của Chính quyền về việc hoạch định chính sách dựa vào bằng chứng, do khoa học và dữ liệu sẵn sàng tốt nhất hướng dẫn. Điều này đặt ra nền tảng cho OSTP để cập nhật hướng dẫn chính sách policy của mình, Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang cấp vốn, để gia tăng quyền truy cập công khai tới nghiên cứu được liên bang cấp vốn, thúc đẩy sự cộng tác và đổi mới sáng tạo lớn hơn, và củng cố lòng tin của công chúng.

Các hành động của Chính quyền bao gồm:

 • OSTP và Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NSTC (National Science and Technology Council) hôm này đã phát hành một định nghĩa chính thức về khoa học mở để sử dụng khắp chính phủ Mỹ: “Nguyên tắc và thực hành tạo lập các sản phẩm và quy trình nghiên cứu sẵn sàng cho tất cả mọi người, trong khi tôn trọng sự đa dạng văn hóa, duy trì bảo mật và quyền riêng tư, và thúc đẩy cộng tác, khả năng tái tạo lại và công bằng. Một định nghĩa thống nhất, chính thức sẽ xúc tác cho các nỗ lực của liên bang, thúc đẩy cộng tác liên cơ quan, và dẫn dắt sự tiến bộ.

 • Các cơ quan liên bang sẽ cung cấp các bản cập nhật các kế hoạch truy cập công khai của họ cho OSTP và Văn phòng quản lý Ngân sách - OMB (Office of Management and Budget) của Nhà Trắng suốt năm 2023, để trả lời cho bản ghi nhớ truy cập công khai, Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang cấp vốn. Các cơ quan với chi tiêu nghiên cứu và phát triển ít nhất 100 triệu USD thường niên sẽ gửi các bản cập nhật kế hoạch truy cập công khai ban đầu của họ với thời hạn 21/02. Các cơ quan với chi tiêu nghiên cứu và phát triển nhỏ hơn sẽ phải gửi trước 20/08.

 • CENDI, một nhóm liên cơ quan của 10 cơ quan liên bang làm việc để cải thiện năng suất các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của liên bang Mỹ, đối tác với Tiểu ban về Khoa học Mở của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia, hôm này khởi xướng một tài nguyên trên trực tuyến mới cho công chúng để biết về các sáng kiến khoa học mở đang nổi lên. CENDI cũng cung cấp một công cụ tìm kiếm cho các kho truy cập công khai khắp các cơ quan liên bang cho các bài báo nghiên cứu được liên bang cấp vốn.

 • Chương trình Chuyển đổi sang Khoa học Mở - TOPS (Transform to Open Science) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia - NASA (National Aeronautics and Space Administration) sẽ đưa NASA vào Năm của Khoa học Mở tháng này. Chương trình TOPS năm nay sẽ có chương trình giảng dạy mới về khoa học mở cho các sinh viên, các nhà nghiên cứu, và công chúng, cũng như sự tham gia mạnh mẽ với mọi người và các nhóm mà về lịch sử đã chưa có đủ đại diện trong khoa học, các hội nghị về khoa học mở suốt năm, và các sáng kiến mới khác.

 • Chính sách Cuối cùng về Quản lý và Chia sẻ Dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia sẽ có hiệu lực vào ngày 25/01 đối với hầu hết các đơn xin cấp vốn cạnh tranh và các giao thức nghiên cứu nội bộ. Chính sách này kỳ vọng các nhà nghiên cứu sẽ phát triển một Kế hoạch Quản lý và Chia sẻ Dữ liệu và tối đa hóa việc chia sẻ phù hợp dữ liệu khoa học. Chính sách này tuân thủ với bản ghi nhớ truy cập công khai của OSTP (bản dịch sang tiếng Việt).

 • Văn phòng Thông tin Khoa học và Công nghệ của Bộ Năng lượng - DOE (Department of Energy), trong Văn phòng Khoa học, sẽ giới thiệu một loạt các tiến bộ và các dịch vụ mới để cải thiện các năng lực khoa học mở của Thư viện khoa học của DOE trong năm 2023. Thư viện này cũng giúp các nhà nghiên cứu duy trì liêm chính khoa học khắp các hồ sơ nghiên cứu của họ bằng việc cung cấp và tích hợp mã nhận diện số thường trực cho các nhà nghiên cứu được DOE cấp vốn và các kết quả khoa học của họ, bao gồm các dữ liệu, các xuất bản phẩm, và phần mềm.

 • Tập đoàn Kỹ thuật số Mỹ (U.S. Digital Corps), một chương trình được Chính quyền Biden-Harris khởi xướng năm 2021 và nằm trong Cơ quan Dịch vụ Chung - GSA (General Services Administration), sẽ đưa khoa học mở vào như một lĩnh vực tác động cho nhóm nghiên cứu sinh của nó trong năm 2023. Tập đoàn này là một cơ hội công nghệ sự nghiệp sớm cho các sinh viên tốt nghiệp gần đây, những người thay đổi sự nghiệp, các cựu chiến binh, và những người khác với sự tinh thông về kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu và các nhà phân tích, quản lý sản phẩm, thiết kế, và an ninh không gian mạng, làm việc khắp trong chính phủ liên bang.

 • Thư viện Nông nghiệp Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA (United States Department of Agriculture) sẽ tiếp tục cải thiện công bằng thông qua tính mở hạ tầng kỹ thuật số của nó bằng việc khởi xướng một trang web mới vào tháng 2 để giúp các nhà nghiên cứu chia sẻ, và công chúng để tìm kiếm và truy cập, tới nghiên cứu do USDA cấp vốn.

 • Quỹ Nhân văn Quốc gia đã ban hành lưu ý về cơ hội cấp vốn cho chương trình Trợ cấp vì sự Tiến bộ của Nhân văn Kỹ thuật số - DHAG năm 2023 (2023 Digital Humanities Advancement Grants). Những người nhận DHAG đóng góp cho học thuật nhân văn bằng việc phục vụ cho các khán thính phòng được nhận diện cẩn thận, giải quyết các vấn đề về khả năng tiếp cận và khả năng sử dụng, và thiết kế các dự án công bằng, mở, nhân bản được, và bền vững, bao gồm các dự án hỗ trợ cải tiến hoặc thiết kế hạ tầng kỹ thuật số đóng góp cho và hỗ trợ nhân văn, như mã, các công cụ, hoặc các nền tảng nguồn mở. Đơn xin có thời hạn chót ngày 15/06.

 • Ban Giám đốc về Khoa học Địa lý (GEO) của Quỹ Khoa học Quốc gia đã công bố một cơ hội cấp vốn mới, Hệ sinh thái Khoa học Mở Khoa học Địa lý - GEO OSE (Geosciences Open Science Ecosystem) phù hợp với Năm Khoa học Mở của Liên bang. Chương trình GEO OSE tìm cách hỗ trợ cho các hoạt động khoa học mở bền vững và được kết nối mạng để thúc đẩy một hệ sinh thái truy cập toàn diện tới dữ liệu, các bộ sưu tập vật lý, phần mềm, điện toán cao cấp, và các nguồn khác hướng tới việc cải thiện nghiên cứu và giáo dục về khoa học địa lý. Mục đích của việc hỗ trợ này là để xúc tác rộng rãi cho các nhà khoa học địa lý tận dụng các nguồn thông tin mở rộng và các năng lực tính toán để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu thách thức lớn liên ngành ở tiền tiêu của khoa học địa lý.

 • OSTP, đối tác với OMBGSA, đã ban hành Kế hoạch Hành động Quốc gia Chính phủ Mở lần thứ 5 của nước Mỹ. Kế hoạch này bao gồm các cam kết từ nhiều bộ, cơ quan, và văn phòng để đảm bảo, nhất quán với luật, công chúng có quyền truy cập tới dữ liệu, nghiên cứu, và thông tin của chính phủ liên bang, và để trao quyền cho các công dân tham gia vào công việc của chính phủ.

 • OMB và cơ quan thống kê liên bang đã ban hành Quy trình Đơn xin Tiêu chuẩn - SAP (Standard Application Process) trên cổng điện tử trực tuyến, một cửa giao tiếp mới cho các nhà nghiên cứu để tìm kiếm và yêu cầu quyền truy cập tới các dữ liệu bị hạn chế, bí mất từ hơn 1.000 tập hợp dữ liệu từ các cơ quan thống kê liên bang vì các mục đích xây dựng bằng chứng. SAP đã được cộng tác phát triển bởi các nhà lãnh đạo từ khắp hệ thống thống kê liên bang, được Tổng cục Trưởng Thống kê Mỹ lãnh đạo.

 • Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia đồng tổ chức một cuộc thi mở (Open Hackathon) - một sự kiện nơi mọi người tham gia trong việc thiết kế sử dụng nhanh và cộng tác dữ liệu, phần mềm, và hạ tầng mở - với Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Khí quyển, từ 28/02 đến 02/03.

 • Khảo sát Địa lý Mỹ sẽ tổ chức một Cộng đồng cho Hội thảo Tích hợp Dữ liệu nhằm vào chủ đề Dữ liệu Mở cho Khoa học Mở từ 02/05 đến 05/05 tại Trung tâm Đào tạo Bảo tồn Quốc gia ở Shepherdstown, West Virginia.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập48
 • Hôm nay4,656
 • Tháng hiện tại143,934
 • Tổng lượt truy cập5,854,883
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây