ORFG thúc đẩy các nỗ lực để cải thiện việc theo dõi kết quả nghiên cứu

Thứ tư - 14/06/2023 19:24

ORFG Advances Efforts to Improve Research Output Tracking

June 5, 2023

Theo: https://www.orfg.org/news/2023/6/5/orfg-advances-efforts-to-improve-research-output-tracking

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/06/2023

Vào tháng 6/2022, Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở - ORFG (Open Research Funders Group) đã khởi xướng một nỗ lực công khai để cải thiện việc theo dõi kết quả đầu ra nghiên cứu. Chúng tôi đã bắt đầu bằng việc xuất bản một thư ngỏ gửi tới cộng đồng, đưa ra các lĩnh vực ưu tiên như các mã nhận diện thường trực - PIDs (Persistent Identifiers) và siêu dữ liệu máy đọc được, và đã khuyến nghị các hành động cho các nhà cấp vốn, nhà xuất bản, nhà cung cấp hạ tầng, và các tác nhân chủ chốt khác. Chúng tôi sau đó đã mở một khảo sát để nhận phản hồi từ cộng đồng, và đã báo cáo công khai về các kết quả vào tháng 9/2022. Cuối tháng đó, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức các cuộc gọi để tập hợp các tác nhân khác nhau khắp hệ sinh thái nghiên cứu và thảo luận về các dòng công việc có thể. Các lời kêu gọi cộng đồng của chúng tôi - tổng số 4 lời kêu gọi cho tới nay - đã có sự hưởng ứng tốt một cách nhất quán, với 40-50 người tham gia cho mỗi phiên.

Thông qua các nỗ lực đó, danh sách thư điện tử cộng đồng của chúng tôi đã tăng tới hơn 130 cá nhân, đại diện cho sự đa dạng các tổ chức biện hộ, các nhà cung cấp hạ tầng, các nhà xuất bản vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, các nhà cấp vốn công và tư, các viện nghiên cứu, và nhiều hơn thế. Nhóm này bao gồm các tổ chức có trụ sở ít nhất ở 10 quốc gia khác nhau, (Úc, Bahamas, Canada, Đan Mạch, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, và Mỹ), và một số người đại diện cho một số lớn các quốc gia thông qua các ban lãnh đạo và cơ chế thành viên của họ. Chúng tôi tin tưởng điều này đại diện cho một trong những nỗ lực liên ngành và quốc tế lớn nhất về theo dõi các kết quả đầu ra nghiên cứu.

Trong quá trình các cuộc thảo luận, cộng đồng này đã xác định 4 dòng công việc được mô tả bên dưới. Các dòng công việc đó sẽ được các thành viên cộng đồng cùng dẫn dắt, với sự hỗ trợ từ nhóm ORFG trong việc lập lịch cho các cuộc họp nhóm, điều phối công việc không đồng bộ về việc cung cấp các sản phẩm, và cung cấp tính trực quan trong tất cả các dòng công việc để xác định sự đồng vận có thể. Chúng tôi cũng cam kết thường xuyên cập nhật cho công chúng về tiến bộ của các nỗ lực đó, và sử dụng các mạng lưới mở rộng của chúng tôi để đảm bảo các sản phẩm với tới được các khán thính phòng dự kiến của chúng và tuyên truyền thông qua hệ sinh thái nghiên cứu rộng lớn hơn.

 1. Xúc tác cho các tiến trình FAIR. Như được mô tả trong lưu ý khái niệm, công việc này được Dự án Tiến trình FAIR của DataCite truyền cảm hứng, nó nhằm đưa các thực hành FAIR qua suốt vòng đời nghiên cứu. Mục tiêu của dòng công việc này là để khai phá các Tiến trình FAIR của DataCite như một mô hình có hứa hẹn đã tạo ra những cải thiện trong lĩnh vực này, được bổ sung bởi các thảo luận của các dự án tương tự có thể thông tin xa hơn nữa cho các thực hành và các tiến trình FAIR. Đặc biệt, các mục đích là để (a) xác định các điểm chính trong vòng đời nghiên cứu, nơi có các khoảng trống hoặc các rào cản triển khai các tiến trình FAIR đầy đủ, (b) xác định các tác nhân (ví dụ, các nhà cấp vốn, nhà xuất bản, nhà nghiên cứu) các bên có thể thực hiện các bước hữu hình ở các điểm chính trong vòng đời nghiên cứu để xúc tác cho các tiến trình FAIR, (c) với tới được các tác nhân đó thông qua các nỗ lực cộng đồng của chúng tôi, và (d) làm việc với họ để tạo thuận lợi cho truyền thông giữa các tác nhân, cung cấp không gian ảo cho các thảo luận, và đưa ra một tập hợp các hành động trong ngắn và dài hạn.

Dòng công việc này được Xiaoli Chen và Helena Cousijn từ DataCite, và Kristin Eldon Whylly từ Quỹ Templeton World Charity Foundation cùng dẫn dắt. Nhóm này hiện đang làm việc về một tài liệu đưa ra cho 3 giai đoạn đầu của vòng đời - đơn đề xuất trợ cấp, đăng ký trợ cấp, và đệ trình kế hoạch quản lý dữ liệu - các tác nhân chính, các hành động tiềm năng họ có thể thực hiện, và ‘các phụ thuộc’ có thể, nghĩa là những gì một tác nhân có thể cần từ các tác nhân khác để xúc tác cho các hành động đó. Một khi 3 giai đoạn đó đã được ánh xạ như là điểm khởi đầu mẫu, nhóm sẽ đi tiếp tới các giai đoạn bổ sung trong vòng đời đó.

 1. Chiến lược quốc gia về các PID và siêu dữ liệu. Như được mô tả trong lưu ý khái niệm, hướng dẫn mới của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ (OSTP) về ‘Đảm bảo Truy cập Tự do không mất tiền, Tức thì, và Công bằng tới Nghiên cứu được Liên bang Cấp vốn‘ bao gồm một phần về liêm chính nghiên cứu yêu cầu các cơ quan liên bang phát triển các kế hoạch thu thập và sử dụng các PID và siêu dữ liệu. Ngoài Chính phủ Quốc gia Mỹ, nhiều tổ chức khác, như các trường đại học, nhà xuất bản, tổ chức từ thiện tư nhân, và các nhà cung cấp công cụ sẽ chịu ảnh hưởng tích cực bởi việc ứng dụng nhất quán các PID và siêu dữ liệu. Đặc biệt, các mục đích của công việc này là để (a) đi đến và sau đó trình bày sự đồng thuận của cộng đồng rộng lớn có thể thông tin cho các kế hoạch của liên bang về các PID và siêu dữ liệu, (b) thúc đẩy các thực hành, các tiêu chuẩn, và các sáng kiến tốt đang có, (c) khuyến nghị các PID cụ thể cho các trường hợp điển hình cụ thể, (d) mô tả ngắn gọn cách làm thế nào từng PID đáp ứng được các tiêu chuẩn được nêu trong Hướng dẫn Triển khai NSPM-33, xác định các tích hợp đơn giản khắp các dịch vụ và nền tảng có thể cho phép các PID và siêu dữ liệu chảy trơn tru hơn qua hệ sinh thái nghiên cứu đó, chỉ định các định dạng tệp và các tính năng khác có thể cải thiện chất lượng và khả năng đọc siêu dữ liệu của máy, và (e) khám phá các lộ trình cho việc biến sự đồng thuận nhóm thành một Chiến lược Tiêu chuẩn Quốc gia tiềm tàng.

Dòng công việc này được Todd Carpenter từ Tổ chức Tiêu chuẩn Thông tin Quốc gia - NISO (National Information Standards Organization), và John Chodacki từ Văn phòng Chủ tịch của Đại học California và Liên minh Dữ liệu Nghiên cứu Mỹ (RDA-US) cùng dẫn dắt. Nhóm này đang sử dụng các tư liệu mẫu template được RDA-US phát triển trước đó để cải thiện công việc này.

 1. Hồ sơ/bộ công cụ mã nhận diện thường trực. Như được mô tả trong lưu ý khái niệm, công việc này đã được hồ sơ Đối tác Cộng đồng PID + HELIOS truyền cảm hứng, với tác giả là Zach Chandler từ Đại học Stanford. Hồ sơ đó đưa ra một số các dịch vụ và các nhà cung cấp hạ tầng PID (ví dụ, Crossref, ORCID, ROR, .v.v.), và các cách thức có thể cho các cơ sở giáo dục đại học để sử dụng hoặc đối tác với các tổ chức đó; việc này được công việc của Zach với Sáng kiến Lãnh đạo Giáo dục Đại học (HELIOS) của ORFG dẫn dắt. Mục tiêu của công việc này là để cải thiện phiên bản đầu tiên của hồ sơ này, và phát triển nó thành hướng dẫn có thể được các trường đại học, cơ quan liên bang, và các nhà cấp vốn tư nhân nào muốn học hỏi nhiều hơn về các PID để thông tin cho các chiến lược của họ, sử dụng. Đặc biệt, các mục đích của công việc này là để (a) cung cấp một tổng quan về các nhà cung cấp và các dịch vụ PID hiện đang sẵn có, với trọng tâm nhằm vào các tổ chức phi lợi nhuận, (b) mô tả ngắn gọn các nhà cung cấp hoặc các dịch vụ PID đó chào những gì, (c) cung cấp các trường hợp điển hình chỉ ra cách làm thế nào các dịch vụ PID đó đã giúp các cơ sở và các nhà cấp vốn giải quyết các vấn đề có liên quan tới việc theo dõi các kết quả đầu ra hoặc đo lường tác động, (d) cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ cho việc ra quyết định của các cơ sở và các nhà cấp vốn về sử dụng PID, và (e) mô tả các cơ hội tích hợp hoặc đối tác xuyên khắp các dịch vụ có thể có được các PID chạy trơn tru hơn qua hệ sinh thái nghiên cứu.

  Dòng công việc này được Zach Chandler từ Đại học Stanford và Maria Gould từ Văn phòng Chủ tịch của Đại học California cùng dẫn dắt. Nhóm này hiện đang làm việc về phiên bản 2, HELIOS + PIDs: Hướng dẫn và các Chiến lược Tham gia được Khuyến nghị.

 2. Nhóm làm việc về các DOI cho các trợ cấp. Như được mô tả trong lưu ý khái niệm, việc đăng ký các trợ cấp với các DOI tạo ra một hồ sơ không chỉ bao gồm mã nhận diện duy nhất mà còn ‘đặt chỗ cho’ các siêu dữ liệu mở phong phú về việc cấp vốn. Các hồ sơ trợ cấp đó có thể hỗ trợ cho việc ghi công cấp vốn, thống nhất các kết quả đầu ra đa dạng có thể đi vượt ra khỏi một dự án được cấp vốn theo một mã nhận diện duy nhất và giúp cho các nhà cấp vốn theo dõi và phân tích tác động của tiền họ trợ cấp. Các thảo luận của chúng tôi với các nhà cấp vốn đã xác định các DOI cho các trợ cấp như một lĩnh vực quan tâm, nhưng cũng đã hé lộ rằng việc gắn các DOI cho các trợ cấp hiện đang có vài thách thức. Mục tiêu của công việc này là để làm cho quy trình này dễ dàng hơn và bằng cách đó làm gia tăng áp dụng của các nhà cấp vốn. Đặc biệt, các mục đích là để (a) đưa ra đề xuất giá trị cho việc tạo lập các hồ sơ trợ cấp với các DOI được chỉ định xúc tác cho việc chia sẻ siêu dữ liệu trợ cấp mở, (b) xác định và làm cho các thách thức hiện hành các nhà cấp vốn đối mặt trong việc đăng ký các trợ cấp với các DOI là nhìn thấy được, và khám phá cách thức chúng tôi có thể cải thiện việc áp dụng, (c) trải nghiệm với các công cụ để làm cho điều này dễ dàng hơn, và cung cấp thời gian và không gian cho các nhà cấp vốn để cung cấp các phản hồi và cải thiện thảo luận, (d) khám phá các bước hữu hình các tác nhân khác nhau (ví dụ, các cơ sở giáo dục đại học, nhà xuất bản, hệ thống theo dõi bản thảo, các nhà phát triển kho, .v.v.) có thể tiến hành để đảm bảo các DOI trợ cấp được đưa vào, và siêu dữ liệu trợ cấp được các hệ thống của họ sử dụng và dễ dàng đưa vào các hệ thống khác cùng với chuỗi các công cụ nghiên cứu.

  Dòng công việc này được Isaac Farley và Ginny Hendricks từ Crossref, và Adam Jones và Catherine Mader từ Quỹ Gordon and Betty Moore Foundation cùng dẫn dắt. Nhóm này hiện đang làm việc để phác thảo tài liệu ‘đề xuất giá trị’ đưa ra cả những lợi ích và các chi phí tiềm tàng đối với các nhà cấp vốn trong việc đăng ký các trợ cấp của họ với các DOI.

ORFG cảm ơn cộng đồng vì sự tham gia cho tới nay, và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các đồng dẫn dắt và những người tình nguyện đã giúp chúng tôi định hình các dòng công việc đó và xác định các sản phẩm đầu ra. Chúng tôi chào đón sự tham gia của cộng đồng trong bất kỳ dòng công việc nào ở trên. Nếu bạn có quan tâm trong việc đóng góp, vui lòng liên hệ với Giám đốc Cộng đồng của ORFG, Erin McKiernan. Các nhóm làm việc sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực của họ, cả không đồng bộ và thông qua các cuộc họp ảo khi cần thiết. Chúng tôi sau đó sẽ tổ chức một lời kêu gọi mở tới cộng đồng vào cuối tháng 6 để các nhóm có thể đưa ra các bản cập nhật công khai ngắn gọn về sự tiến bộ của họ. Nếu bạn còn chưa có trong danh sách thư cộng đồng của chúng tôi và muốn được có trong đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử ở trên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay5,064
 • Tháng hiện tại118,633
 • Tổng lượt truy cập6,052,020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây