ĐẠI HỌC BANG KANSAS - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Chủ nhật - 25/10/2020 19:54
ĐẠI HỌC BANG KANSAS - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

REBEL CUMMINGS-SAULS VÀ BRIAN LINDSHIELD


NỀN TẢNG
Vào năm 2019, Đại học Bang Kansas (K-State) gồm 3 khu trường, hơn 20.000 sinh viên, và khoảng 1.300 giảng viên/người hướng dẫn. Có nguồn gốc sâu trong sứ mệnh của Đại học Bang Kansas như là Đại học có trợ cấp đất công đầu tiên, Sáng kiến Sách giáo khoa Mở/Lựa chọn thay thế của Đại học Bang Kansas đã được thiết lập vào năm 2013 với 3 thành viên giảng viên với tầm nhìn thay thế các sách giáo khoa thương mại đắt tiền bằng các tài nguyên mở hoặc lựa chọn thay thế để hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập của sinh viên (Lashley et al. 2017). Để định tính cho sáng kiến đó, các tài nguyên phải là mở (được Đại học Bang Kansas định nghĩa như là tự do không mất tiền, trên trực tuyến, tức thì, và không có các hạn chế về sự cho phép) hoặc lựa chọn thay thế. Các tài nguyên lựa chọn thay thế phải là tự do không mất tiền, có thể có hoặc không tuân thủ sử dụng được phép, và/hoặc truy cập được tức thì qua hệ thống quản lý học tập của Đại học Bang Kansas hoặc kênh truy cập khác chỉ dành cho sinh viên. Thông qua sáng kiến này sự phát triển hoặc áp dụng các tài nguyên mở hoặc lựa chọn thay thế có thể bao gồm bất kỳ thứ gì sau đây hoặc sự kết hợp của chúng:
 • Một sách giáo khoa truy cập mở sẵn có
 • Các tài nguyên thư viện
 • Các tài nguyên giáo dục mở (OER) chất lượng cao
 • Các tài nguyên đa phương tiện được thấy trên web mở (như, TedTalks, các video YouTube, Wikimedia Commons)
 • Các tư liệu do các giảng viên là tác giả
Đây là dự án sách giáo khoa mở và lựa chọn thay thế đầu tiên với các tác giả nhận thức được về sự hỗ trợ tài chính cho các sinh viên. Đa số phần trăm vốn cấp được sử dụng để khởi xướng và hỗ trợ sáng kiến cho 2 năm đầu (50.000 USD và 30.000 USD, một cách tương ứng) đã được hiệp hội tổ chức sinh viên (SGA) cung cấp. Vốn cấp này, và tất cả vốn cấp sau đó, đã được sử dụng để cung cấp các trợ cấp tới 5.000 USD cho các giảng viên để thay thế các sách giáo khoa thương mại của họ bằng các tài nguyên giáo dục mở hoặc lựa chọn thay thế. Mục tiêu của sáng kiến là để khuyến khích áp dụng và/hoặc phát triển các sách giáo khoa tiết kiệm chi phí cho các sinh viên trong khi cải thiện chất lượng quy trình học tập. Sau 2 năm đầu, sáng kiến này đã giành được sự chú ý của thượng viện, quản trị trung tâm, các nhà tài trợ, và các trường đại học khác có quan tâm bắt đầu các chương trình của riêng họ. Sự phát triển đầy đủ của Sáng kiến Sách giáo khoa Mở / Lựa chọn thay thế của Đại học Bang Kansas đã được mô tả trước đó (Lashley et al. 2017), nhưng một khía cạnh còn chưa được mô tả là sự phát triển biểu tượng của sáng kiến và triển khai biểu tượng đó như là đánh dấu khóa học. Trường hợp điển hình này sẽ bám theo quy trình thiết kế biểu tượng đó, các khía cạnh triển khai, và sự hỗ trợ nhất quán của sinh viên.

GIỚI THIỆU
Vào cuối mùa hè 2016, các lãnh đạo của SGA đã tiếp cận sáng kiến sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế mà các nhà lãnh đạo Andrew Bennett (lãnh đạo phòng toán học), Rebel Cummings-Sauls (giám đốc trung tâm vì sự tiến bộ của sự uyên thâm số), và Brian Lindshield (giáo sư thỉnh giảng về thực phẩm, dinh dưỡng, ăn kiêng, và sức khỏe) với ý tưởng tạo ra một biểu tượng sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế. Biểu tượng sách giáo khoa mặc định đã được sử dụng với tất cả các học phần yêu cầu sách giáo khoa truyền thống trong thời khóa biểu của khóa học đó và hệ thống ghi danh trên trực tuyến; các sinh viên đã đề xuất phát triển một biểu tượng lựa chọn thay thế để được sử dụng tại vị trí của biểu tượng sách giáo khoa mặc định cho các khóa học mở/lựa chọn thay thế. Các lãnh đạo sinh viên và sáng kiến đã đồng thuận rằng một biểu tượng riêng biệt có thể làm dễ dàng hơn cho các sinh viên để phân biệt (và ghi danh vào) các khóa học đã sử dụng một tài nguyên mở/lựa chọn thay thế. Khi đó, các khóa học mở/lựa chọn thay thế đã chưa có biểu tượng gì cả, và từng là phổ biến đối với các giảng viên đã sử dụng một tài nguyên mở/lựa chọn thay thế để có được các câu hỏi từ các sinh viên về vì sao đã không có thông tin về một cuốn sách giáo khoa được yêu cầu. Các lãnh đạo thư viện và sáng kiến cũng có các câu hỏi từ các sinh viên về cách để có được các sách giáo khoa cho các khóa học đó. Việc suy ngẫm chính xác các tư liệu cho các khóa học đó từng là “không thể”, biết rằng trọng tâm của cửa hàng sách nhằm vào các sách giáo khoa truyền thống. Các sức ép đó được kết hợp để thúc đẩy tạo ra biểu tượng sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế ở Đại học Bang Kansas.
Các sinh viên đã quen với biểu tượng sách giáo khoa truyền thống (Lashley et al. 2017), hình ảnh cuốn sách màu đen, có đường siêu liên kết tới trang lưu trữ của khu trường cung cấp thông tin về các tư liệu được yêu cầu cho khóa học (xem Hình 1). Khi nhấn vào biểu tượng đó để tìm kiếm thông tin về các tư liệu được yêu cầu từng quen thuộc với các sinh viên, biểu tượng mới có thể có siêu liên kết tới trang web giải thích vì sao các sinh viên đã không phải mua các tư liệu khóa học cho khóa học đó (xem Hình 2).
Hình 1: Biểu tượng sách giáo khoa truyền thống trong thời khóa biểu khóa học

Trong khi triển khai biểu tượng đó, sáng kiến đã giành được sự hỗ trợ của SGA khoản phí khóa học tối thiểu 10 USD (xem Hình 2), nó được mô tả trên trang “Thông tin về phí” của Đại học Bang Kansas chi tiết hơn. Các khóa học đã nhận được và đã hoàn thành chương trình Trợ cấp Sách giáo khoa Mở/Lựa chọn thay thế của Đại học Bang Kansas đã được tự động phê chuẩn để tham gia, và các giảng viên đó đã được liên hệ để phê chuẩn sự tham gia của họ trong chương trình biểu tượng đó. Các khóa học đã sử dụng rồi các tài nguyên mở hoặc lựa chọn thay thế hoặc những ai đã chuyển đổi các khóa học của họ mà chưa có trợ cấp có thể làm đơn đề xuất để được phê chuẩn và đưa vào trong chương trình biểu tượng đó. Điều này đã yêu cầu các giảng viên đệ trình tài nguyên đó để rà soát lại lần cuối từ lãnh đạo sáng kiến. Biểu tượng đó chỉ được bổ sung thêm vào các khóa học sử dụng tài nguyên được sáng kiến phê chuẩn, không mất chi phí, mở/lựa chọn thay thế, vì thế việc xác định các học phần đủ điều kiện đối với khoản phí khóa học với sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế của Đại học Bang Kansas (Lashley et al. 2017).
Hình 2: Trang web thông tin cho sinh viên về tài nguyên mở/lựa chọn thay thế ở Đại học Bang Kansas

THIẾT KẾ
Ban của các lãnh đạo sáng kiến và các đối tác triển khai, do SGA dẫn dắt, đã được thành lập để xử lý thiết kế. Các đối tác triển khai bao gồm đại diện giám sát hệ thống thông tin sinh viên của Đại học Bang Kansas, KSIS (Peoplesoft), giám đốc các dịch vụ web, đại diện từ văn phòng đăng ký, và một số đại diện từ văn phòng các hệ thống thông tin. Muốn lấy cảm hứng từ các biểu tượng sách giáo khoa truy cập mở đang có, ban đã thuyết phục các lựa chọn đang có. Nhóm đã thích biểu tượng các Sách giáo khoa Mở của trường Cao đẳng vì nó cùng lúc trao cho các sinh viên nhận thức quen thuộc về cuốn sách trong khi gợi ý các dạng tư liệu lựa chọn thay thế (xem Hình 3). Biểu tượng đó có thể tùy biến thích nghi được với một chút sửa đổi, làm thay đổi màu xanh nước biển thành màu tím để phù hợp với các màu sắc của cơ sở. Sáng kiến được thảo luận với Sách giáo khoa Mở của trường Cao đẳng và đã ký thỏa thuận cấp phép để sử dụng biểu tượng được sửa đổi đó không mất chi phí.
Hình 3: Biểu tượng Sách giáo khoa Mở của trường Cao đẳng
Tuy nhiên, khi thiết kế đó đi tới các đối tác phát triển biểu tượng trong truyền thông và tiếp thị, nó đi với vài sự soi xét kỹ lưỡng. Phòng đã chỉ ra rằng biểu tượng có lẽ không hiển thị đúng khi kích thước được giảm, và giám đốc sáng tạo rốt cuộc đã quyết định chống lại thiết kế đó.
Các đối tác triển khai của khu trường đã gợi ý lấy biểu tượng sách mặc định màu đen và làm cho nó thành màu tím. Các thành viên của ban đã chia sẻ lo ngại rằng sửa đổi đơn giản này không hoàn thành nhiệm vụ của nó và sẽ không đủ nổi bật hoặc đủ khác biệt để hầu hết các sinh viên nhận ra sự thay đổi. Thiết kế tấm khóa mầu tím, được truyền cảm hứng từ biểu tượng truy cập mở, đã được gợi ý. Tuy nhiên, các đối tác triển khai khác thấy sự không rõ nghĩa của nó. Ở điểm này, các đối tác triển khai đã đi tới thiết kế biểu tượng không có sự tham gia của bạn vào phát triển và lựa chọn nó. Thiết kế được đề xuất có ký tự O trắng đậm trên một biểu tượng sách giáo khoa mới, một hình ảnh cuốn sách đen được cách điệu, nó đã và đang được triển khai trong khoảng thời gian đó. Trong khi thiết kế này đã có hứa hẹn hơn so với chỉ cuốn sách màu tím, ban này đã thúc giục có vòng thiết kế sáng tạo khác.
Hai thiết kế đã được phát triển với nghệ sỹ đồ họa, khai phá các lựa chọn sáng tạo xung quanh từ viết tắt cho các tài nguyên mở/lựa chọn thay thế - OAR (xem Hình 4). Ban này đã tranh luận về thiết kế nào họ thích nhất. Tuy nhiên, phản hồi từ các đối tác triển khai và những người khác trong khu trường nhất quán chỉ ra họ đã không hiểu các biểu tượng đó đại diện cho cái gì.
Hình 4: Các thiết kế biểu tượng OAR sáng tạo rốt cuộc đã bị khước từ
Ban đó đã quay về biểu tượng ký tự O và đã yêu cầu các nhà thiết kế làm cho cuốn sách màu tím (xem Hình 5). Thiết kế cuối cùng này phù hợp với lòng tự hào của Đại học Bang Kansas và đã phân biệt được với biểu tượng sách giáo khoa thông thường, làm thỏa mãn chức năng ban đầu mong muốn khi ban đã bắt đầu quy trình phát triển. Quan trọng hơn, sáng kiến đã phát triển trong khu trường và tất cả các bên đồng thuận rằng nó đáp ứng các yêu cầu quan trọng của họ. Thiết kế đã được tất cả các bên tham gia đóng góp phê chuẩn. Điều này bao gồm cả SGA, dù các sinh viên đã không tham gia vào kiểm thử hoặc cung cấp phản hồi về biểu tượng.
Hình 5: Thiết kế biểu tượng O cuối cùng chỉ khóa học với Sách giáo khoa Mở/Lựa chọn thay thế

TRIỂN KHAI
Các đối tác của sáng kiến đã hỏi các đại diện của SGA về ưu tiên của họ cho việc đưa biểu tượng khóa học với sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế và đường liên kết trong thời khóa biểu khóa học đó vào chỗ nào. SGA đã chỉ ra rằng họ muốn nó như là điểm nhấn của riêng nó bên dưới tiêu đề và văn bản Thông tin Thời khóa biểu Khóa học. Điều này cung cấp vị trí nổi bật cho các sinh viên để nhận diện biểu tượng mới này. Bám theo khuyến cáo này, cùng với các gợi ý thiết lập bổ sung của các đối tác triển khai, đã cho phép nhóm triển khai cung cấp bản liệt kê danh sách một lần nhấn chuột của tất cả các khóa học mở/lựa chọn thay thế. Hình 6 chỉ ra trang này bây giờ trông ra sao, bao gồm đường liên kết của danh sách liệt kê các khóa học mở/lựa chọn thay thế với biểu tượng mới đó. Hình 7 chỉ ra danh sách các khóa học với sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế được phê chuẩn. Các sinh viên bây giờ có thể sử dụng danh sách được sắp xếp này để nhanh chóng nhận diện và lựa chọn các khóa học chỉ sử dụng các tài nguyên mở/lựa chọn thay thế.
Hình 6: Trang web thời khóa biểu khóa học của Đại học Bang Kansas từ mùa thu 2018 với biểu tượng O mới và đường liên kết của danh sách các khóa học mở/lựa chọn thay thế
 
Hình 7: Các biểu tượng O xác định các khóa học với sách giáo khoa mở được phê chuẩn trong danh sách thời khóa biểu khóa học của Đại học Bang Kansas vào mùa thu 2018 khi được lọc

Hình 8 chỉ biểu tượng trông giống ra sao trong Peoplesoft, nơi các sinh viên chọn các khóa học ở đó họ muốn ghi danh. Điều này đã được hoàn thành bằng việc sử dụng chức năng thuộc tính lớp học được phân phối để áp dụng thuộc tính “Sách giáo khoa Mở” cho các học phần lớp học thích hợp. Các đối tác triển khai và các nhân viên đã tiến hành sửa đổi tính năng Tìm kiếm Lớp học (Class Search) để hiển thị biểu tượng mới cho các học phần lớp học nào ngụ ý với thuộc tính đó. Việc có biểu tượng trong tất cả các vị trí các sinh viên sử dụng để chọn các khóa học cho phép nhận thức được thống nhất, nâng cao.
Hình 8: Trung tâm ghi danh sinh viên của KSIS Peoplesoft sử dụng biểu tượng O

Các thời hạn chót của Liên bang và trường đại học yêu cầu báo cáo về sách giáo khoa trong danh sách được phê chuẩn các khóa học phải hoàn thành hầu như trước một học kỳ, bất kể các tài nguyên mở và lựa chọn thay thế sẽ được sử dụng, dù thời hạn này có thể biến đổi phụ thuộc vào môi trường địa phương. Từng học kỳ các nhà lãnh đạo sáng kiến tạo ra danh sách các khóa học được phê chuẩn sẽ nhận được chỉ dẫn biểu tượng mở/lựa chọn thay thế cho học kỳ tiếp sau. Ban đầu, để trút bỏ gánh nặng lên văn phòng đăng ký của trường đại học, các lãnh đạo sáng kiến đã gắn mã cho các khóa học trong hệ thống ghi danh, và một đối tác đã được huấn luyện đầy đủ sẽ gắn mã cho các khóa học. Tuy nhiên, sau một học kỳ, đã rõ ràng là các bản cập nhật thường xuyên cho hệ thống và xử lý khiến các lãnh đạo sáng kiến gặp khó để duy trì việc gắn mã được cập nhật; một đối tác từng hoàn thành rồi huấn luyện đầy đủ đã không có khả năng hoàn thành các đầu vào vòng đầu vì tiến trình công việc và hiển thị thay đổi trong hệ thống. Các đối tác triển khai trong văn phòng đăng ký đồng ý nhận trách nhiệm từng học kỳ. Vì thế, thành công và tính bền vững của chương trình biểu tượng này đòi hỏi sự tham gia liên tục của họ.
Biểu tượng O từng là công cụ trong việc xác định ngày một gia tăng các khóa học mở/lựa chọn thay thế qua vài năm. Ví dụ, Hình 9 mô tả số lượng các khóa học đã sử dụng biểu tượng từ mùa thu 2016 tới mùa hè 2019. Là quan trọng để lưu ý rằng đa số các khóa học chỉ đơn giản là sẵn sàng trong học kỳ mùa thu.
Hình 9: Số lượng các khóa học ở Đại học Bang Kansas với biểu tượng mở/lựa chọn thay thế theo học kỳ

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG
Sau khi triển khai biểu tượng O, Đại học Bang Kansas đã sử dụng vài kênh để truyền thông thông tin này tới khu trường. Ngoài các tích hợp được nêu ở trên, các lãnh đạo sáng kiến đã cung cấp:
 • Tuyên bố của KSIS - hệ thống CNTT của đại học về biểu tượng mở/lựa chọn thay thế (Hình 10)
 • Trình bày cho tất cả các trưởng khoa và lãnh đạo phòng ban, tháng 10/2016
 • Các phiên thông tin cho các giảng viên, từng học kỳ
 • Truyền thông của trường đại học thông qua “Đại học Bang Kansas Ngày nay”, một tóm tắt thư điện tử của trường đại học gửi cho tất cả các sinh viên, nhân viên, và các giảng viên hàng ngày. Để dẫn dắt sự tham gia của sinh viên, phiên bản tập trung vào sinh viên của “Đại học Bang Kansas Ngày nay” lôi kéo các bài báo được viết đặc biệt cho các sinh viên.
  • Giới thiệu phí cho sinh viên mới (gửi cho tất cả các giảng viên, nhân viên, và sinh viên; xem Hình 11)
  • Nâng cao nhận thức khuyến khích các sinh viên tìm kiếm các khóa học với biểu tượng O (được gửi qua phiên bản tập trung vào sinh viên của “Đại học Bang Kansas Ngày nay”; xem Hình 12)
Hình 10: Công bố thông tin về biểu tượng sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế cho KSIS, tìm kiếm lớp học
Hình 11: Công bố của “Đại học Bang Kansas Ngày nay” giới thiệu phí cho cộng đồng học đường
 
Hình 12: Bài báo “Đại học Bang Kansas Ngày nay phiên bản cho sinh viên” giới thiệu biểu tượng O và khuyến khích các sinh viên tìm kiếm các khóa học mở và lựa chọn thay thế

KẾT LUẬN
Các tài nguyên địa phương, bao gồm sự hỗ trợ của sinh viên, đã được sử dụng qua thiết kế và triển khai biểu tượng sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế ở Đại học Bang Kansas. Trong khi hỗ trợ đã có được từ nhiều khu vực trong trường đại học, không vốn cấp bổ sung nào đã được dành cho sự phát triển và triển khai biểu tượng O. Giống như nhiều điều trong lịch sử của Sáng kiến Sách giáo khoa Mở/Lựa chọn thay thế của Đại học Bang Kansas, biểu tượng này đã bắt đầu với các sinh viên. Họ đã đi tới sáng kiến với ý tưởng đó, đã tích cực tham gia vào quy trình thiết kế, và đã đưa ra phản hồi quan trọng để triển khai.
Biểu tượng mở/lựa chọn thay thế đã phục vụ cho trường đại học tốt và các lãnh đạo sáng kiến đã đánh giá cao sự đơn giản của nó. Màu tím của biểu tượng và ký tự O màu trắng phân biệt nó với biểu tượng cuốn sách truyền thống, điều Đại học Bang Kansas cảm thấy hoàn chỉnh mục tiêu xác định rõ ràng và nhận biết về các khóa học mở/lựa chọn thay thế.
Cơ chế đánh giá chính thức đã không phải là thành phần triển khai sáng kiến, nhưng việc phát triển cơ chế đó là mục tiêu trong tương lai. Một cách không chính thức, phản hồi của sinh viên khẳng định rằng đa số lớn các sinh viên đã nhận thức được về biểu tượng và họ đã chọn ít nhất một khóa học với sách giáo khoa mở/lựa chọn thay thế.

CÁC KHUYẾN CÁO
Từ kinh nghiệm ở Đại học Bang Kansas, các tác giả có các khuyến cáo sau đây:
 1. Hãy giữ đơn giản. Nếu trọng tâm từng là về một biểu tượng đơn giản, hiệu quả từ đầu nó có thể tiết kiệm được thời gian và tài nguyên của cơ sở. Dù các bên tham gia đóng góp đã hy vọng về một biểu tượng được thiết kế sáng tạo hơn để có thể khích động được bất kỳ ai, quy trình đi tới sự lựa chọn chấp nhận được là những gì chiếm thời gian nhiều nhất. Việc cố gắng có thiết kế “đúng” làm chậm trễ triển khai và tước đi của sinh viên lợi ích của biểu tượng. Tuy nhiên, điều quan trọng là biểu tượng phải nổi bật so với đối tác truyền thống và thu hút sự chú ý của sinh viên đến tính sẵn sàng của các khóa học tài nguyên mở và lựa chọn thay thế.
 2. Quan điểm và sự nhiệt tình của sinh viên là quan trọng. Các sinh viên đưa ra ý tưởng, dẫn dắt xử lý sáng kiến ban đầu, và từng là các nhà biện hộ mạnh để đưa vào các hệ thống của cơ sở, bao gồm cả việc cung cấp sự thấu hiểu chính về cách thức nó nên được làm như thế nào.
 3. Hãy kiên trì. Trong khi các sinh viên từng là công cụ để có được ý tưởng ban đầu, và ban đầu đã dẫn dắt nỗ lực đó, các lãnh đạo sáng kiến đã phải dẫn dắt để kết thúc triển khai, làm việc với các đối tác cần thiết khi sự tập trung của sinh viên suy giảm do các yêu cầu của khóa học, trách nhiệm của SGA, và các vấn đề của cuộc sống. Đã có lúc cảm thấy dự án thiếu con đường ở phía trước, nhưng lòng tin tập thể vào những gì chúng tôi đã làm đã cho phép chúng tôi kiên định qua triển khai.
 4. Lôi kéo tất cả các đối tác triển khai qua suốt quy trình, lý tưởng gặp gỡ cùng nhau. Các lãnh đạo sáng kiến đã làm việc với nhóm triển khai có thiện chí. Các đối tác phát triển biểu tượng trong bộ phận truyền thông và tiếp thị, dù, đã làm việc với các lãnh đạo sáng kiến chủ yếu qua thư điện tử. Điều này ngụ ý các ý tưởng đã được thảo luận trong nhóm triển khai và sau đó đã được chuyển tới các đối tác phát triển biểu tượng. Nếu cả nhóm đầy đủ đã có khả năng gặp nhau, vài hiệu ứng có thể đã được tạo ra.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập22
 • Hôm nay7,305
 • Tháng hiện tại130,296
 • Tổng lượt truy cập6,063,683
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây