DigComp 2.2: Lời nói đầu, tóm tắt và thông tin liên quan

Thứ ba - 02/08/2022 18:51
DigComp 2.2: Lời nói đầu, tóm tắt và thông tin liên quan


LỜI NÓI ĐẦU

Hơn một thập kỷ qua, Khung Năng lực Số cho Công dân (DigComp) đã cung cấp sự hiểu biết chung, khắp trong và ngoài Liên minh châu Âu, năng lực số là gì, và vì thế đã cung cấp cơ sở cho việc lên khung chính sách các kỹ năng số. Có rồi nhận thức cao về DigComp như là khung rộng khắp Liên minh châu Âu cho việc phát triển và đo đếm năng lực số.

Hướng về phía trước, DigComp cũng có thể đóng vai trò trung tâm nhằm đạt được các mục tiêu của Liên minh châu Âu đầy tham vọng của chúng tôi về việc nâng cao kỹ năng số cho toàn bộ dân chúng và phát triển một Chứng chỉ Kỹ năng Số châu Âu. Trong thập kỷ kỹ thuật số của La bàn Số cho châu Âu, Liên minh châu Âu đã thiết lập các mục tiêu chính sách đầy tham vọng nhằm đạt được tối thiểu 80% dân chúng có các kỹ năng số cơ bản và có 20 triệu chuyên gia CNTT-TT tới năm 2030. Mục tiêu đầu tiên trong số các mục tiêu này cũng được Kế hoạch Hành động Trụ cột về Quyền Xã hội của Châu Âu (uropean Pillar of Social Rights Action Plan) thực hiện.

Kể từ khi thông qua nó, DigComp đã cung cấp cơ sở trung lập về công nghệ và vững chắc về khoa học cho sự hiểu biết chung về các kỹ năng số và việc thiết lập chính sách. Tuy nhiên, mọi điều dịch chuyển nhanh trong môi trường kỹ thuật số và nhiều điều đã xảy ra kể từ khi khung này được cập nhật lần cuối vào năm 2017. Đặc biệt hơn, các công nghệ đang nổi lên, như trí tuệ nhân tạo, thực tế Ảo và Tăng cường, người máy, Internet của Vạn vật, dữ liệu hóa hoặc các hiện tượng mới như thông tin sai lệch và xuyên tạc thông tin, đã dẫn tới các yêu cầu sáng số mới và được nâng cao về phía của các công dân. Cũng có nhu cầu ngày một gia tăng để đề cập tới các khía cạnh xanh và bền vững trong tương tác với các công nghệ số. Bản cập nhật hiện hành, vì thế tính tới kiến thức, kỹ năng và thái độ các công dân cần khi đối mặt với các diễn biến đó.

Cũng quan trọng, quy trình cập nhật của DigComp 2.2 đã liên quan tới việc tư vấn một số lượng rộng rãi các bên liên quan, bao gồm qua Cộng đồng Thực hành chuyên tâm đã được thiết lập cho mục đích này. Ngoài ra, đã có một quy trình thẩm định mở cả trên trực tuyến và qua các hội thảo thương tác với các tác nhân quốc tế chính như ILO, UNESCO, UNICEF, và Ngân hàng Thế giới (WB). Sự tham gia rộng rãi và gắn kết này của các bên liên quan là sống còn nhằm đạt được sự thừa nhận và thành công tiếp tục của Khung Năng lực Số.

Với bản cập nhật này, mục tiêu của chúng tôi là giữ cho DigComp phù hợp với việc học tập, làm việc và tham gia trong xã hội, cũng như việc ra quyết định của Liên minh châu Âu và Chiến lược Số của châu Âu, bao gồm các sáng kiến như Chương trình nghị sự các Kỹ năng, Kế hoạch Hành động Giáo dục Số, Chuyên tâm và La bàn Số, và Trụ cột của các Quyền Xã hộ và kế hoạch hành động của nó.

Manuela Geleng

Giám đốc

EMPL B - Công việc và các Kỹ năng

DG Việc làm, Công tác Xã hội và Hòa nhập

Ủy ban châu Âu

Mikel Landabaso Alvarez

Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc B - Tăng trưởng & Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Nghiên cứu Chung

Ủy ban châu Âu


 

TÓM TẮT

Bối cảnh chính sách

Các kỹ năng số cho công việc và cuộc sống nằm ở đỉnh của Chương trình nghị sự Chính sách của châu Âu. Chiến lược kỹ năng số và các sáng kiến chính sách có liên quan có mục đích cải thiện các kỹ năng và năng lực số của Liên minh châu Âu cho chuyển đổi số. Chương trình nghị sự các Kỹ năng châu Âu, từ 01/07/2020, hỗ trợ các kỹ năng số cho tất cả mọi người, bao gồm việc hỗ trợ các mục tiêu của Kế hoạch Hành động Giáo dục Số, nó có các mục tiêu: (i) cải thiện các kỹ năng và năng lực số cho chuyển đổi số trong khi (ii) thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục số hiệu năng cao. La bàn Số và Trụ cột của Kế hoạch Hành động các Quyền Xã hội châu Âu (Digital Compass and the European Pillar of Social Rights Action Plan) đặt ra các mục tiêu chính sách đầy tham vọng đạt được tối thiểu 80% dân số với các kỹ năng số cơ bản và có 20 triệu chuyên gia CNTT-TT tới năm 2030.

Bản cập nhật DigComp 2.2

Khung Năng lực Số cho Công dân, còn được gọi là DigComp, đưa ra ngôn ngữ chung để xác định và mô tả các lĩnh vực năng lực số chính. Đây là công cụ rộng khắp Liên minh châu Âu để cải thiện năng lực số của các công dân, giúp những người làm chính sách xây dựng các chính sách hỗ trợ xây dựng năng lực số, và lập kế hoạch cho các sáng kiến giáo dục và đào tạo để cải thiện năng lực số của các nhóm đích nhất định.

Báo cáo này trình bày phiên bản 2.2 của Khung Năng lực Số cho Công dân. Nó gồm bản cập nhật các ví dụ về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ngoài ra, ấn bản cũng tập hợp các tài liệu tham chiếu chính về DigComp để hỗ trợ triển khai nó.

Triển khai DigComp

Từ 2013 cho tới nay, DigComp đã được sử dụng cho nhiều mục đích, đặc biệt trong bối cảnh việc làm, giáo dục và đào tạo, và học tập suốt đời.

Ngoài ra, DigComp đã được đưa vào thực tế ở mức Liên minh châu Âu để xây dựng Chỉ số Kỹ năng Số – DSI (Digital Skills Indicator), nó được sử dụng để thiết lập các mục tiêu chính sách và giám sát Kinh tế và Xã hội Số - DESI (Digital Economy and Society). Một ví dụ khác được kết hợp vào tóm tắt lý lịch – CV (Curriculum Vitaes) hộ chiếu châu Âu (Europass) xúc tác cho những người tìm việc đánh giá năng lực số của bản thân họ và đưa đánh giá đó vào CV của họ.

Công việc có liên quan và trong tương lai của JRC

Công việc của JRC về các khung tham chiếu cho sự phát triển năng lực cá nhân bao gồm Khung Năng lực Khởi nghiệp (EntreComp); khung năng lực Cá nhân, Xã hội và Học để Học (LifeComp) và GreenComp cho phát triển bền vững. Ngoài ra, Khung Năng lực Số cho các Nhà giáo dục châu Âu (DigCompEdu) hỗ trợ xây dựng năng lực số trong bối cảnh nghề nghiệp, trong khi Khung Năng lực Số cho các Tổ chức Giáo dục của châu Âu (DigCompOrg) hỗ trợ xây dựng năng lực trong các tổ chức giáo dục.

Hướng dẫn nhanh

Xuất bản phẩm này có 2 phần chính. Phần 2 trình bày khung DigComp 2.2 tích hợp nhấn mạnh các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Các ví dụ đó minh họa các lĩnh vực trọng tâm mới với mục tiêu giúp cho các công dân không những tự tin, nghiêm túc và an toàn tham gia hàng ngày với các công nghệ số, mà còn với các công nghệ mới và đang nổi lên như các hệ thống được trí tuệ nhân tạo dẫn dắt.

Một tập hợp khoảng 10-15 ví dụ được đưa ra cho từng năng lực để tạo động lực cho các nhà cung cấp giáo dục và đào tạo cập nhật chương trình giảng dạy và tư liệu khóa học của họ cho những thách thức đối mặt hàng ngày, các ví dụ đó không nhằm trở thành một danh sách vét cạn những gì năng lực kéo theo. Các phụ lục bao gồm phiên bản truy cập được đầy đủ khung tích hợp đó.

Các Phần 3 và 4 tập hợp các tài liệu tham chiếu chính về DigComp. Chúng bao gồm các công cụ tự đánh giá và giám sát phát triển năng lực số, và các tham chiếu tới các hướng dẫn và các báo cáo giúp triển khai DigComp trong các bối cảnh khác nhau như ở nơi làm việc hoặc ở mức quốc tế. Quan trọng, một hình chụp nhanh các bản dịch và các tùy chỉnh DigComp của các quốc gia được đưa ra bao gồm các tham chiếu tới phân loại của ESCO.


Thừa nhận:

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: Khung Năng lực số cho Công dân, EUR 31006 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415


Quay về Mục lục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay5,219
  • Tháng hiện tại80,845
  • Tổng lượt truy cập5,791,794
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây