Phương pháp mới đánh giá tiết kiệm từ Tài nguyên Giáo dục Mở

Thứ ba - 26/11/2019 17:24
A New Method for Estimating OER Savings
By Mo Nyamweya, Thursday, December 20, 2018
Bài được đưa lên Internet ngày: 20/12/2018
Đầu năm nay, SPARC đã khởi xướng một nỗ lực rộng khắp cộng đồng để theo dõi 1 tỷ USD tiết kiệm trên toàn cầu thông qua sử dụng OER, đáp lại thách thức được đưa ra vào năm 2013. Tại Hội nghị Giáo dục Mở 2018, chúng tôi đã công bố rằng phong trào OER đã thành công đạt được cột mốc quan trọng này. Đây là lần đầu tiên trong một loạt nhiều bài đăng giải thích các tính toán của chúng tôi đằng sau 1 tỷ USD đó, và những gì tới tiếp sau.
Năm nay, phong trào vì tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Quốc hội Mỹ đã ủng hộ OER không chỉ 1 lần mà 2 lần như là chiến lược về khả năng kham được của đại học, Tuyên ngôn Cape Town đã đi tới kỷ niệm 10 năm của nó, và gần một nửa các cơ sở ở Mỹ đang sử dụng các sách giáo khoa mở OpenStax, chỉ nêu vài ví dụ. Trong khi có nhiều lợi ích dẫn dắt các trường học, chính phủ, và các nhà giáo dục để sử dụng OER, tiềm năng tiết kiệm tiền tiếp tục là động lực dẫn dắt.
Trong khi có sự đồng thuận rằng OER tiết kiệm tiền cho sinh viên, còn ít sự đồng thuận về chính xác là bao nhiêu. Dựa vào nguồn đó, bạn có thể thấy các ước tính tiết kiệm cao cỡ 128 USD hoặc thấp cỡ 79 USD mỗi sinh viên, và chủ đề này đôi khi dẫn tới các tranh luận nóng bỏng. Vài người nói tiết kiệm nên dựa vào thẻ giá của các tư liệu truyền thống, những người khác lại dựa vào chi tiêu ước tính của sinh viên, và có các mức độ phức tạp khác nhau trong các phương pháp luận tính các chi phí có liên quan, hành vi của sinh viên, và sự dao động của giá thành.
Khi SPACT đầu năm nay đã đứng lên điều phối nỗ lực rộng khắp cộng đồng để dõi theo 1 tỷ USD tiền tiết kiệm từ OER, một câu hỏi lớn chính xác từng là chúng ta có thể tính các khoản tiết kiệm đó như thế nào. Như một cử nhân tốt nghiệp cách đây không lâu, tôi tiếp cận chủ đề này với chỉ một câu hỏi trong đầu: Đâu là cách tốt nhất thể hiện sự tiết kiệm theo cách thức phản ánh chính xác nhất những gì các sinh viên trải nghiệm?
Tôi đã lập nhóm với Nicole Allen và David Wiley - người đã đưa ra thách thức 1 tỷ USD từ năm 2013 - để tiến hành nghiên cứu mới, đại diện cho quốc gia để ước tính tiết kiệm từ OER mà phản ánh trải nghiệm của sinh viên sát nhất có thể.
Những gì chúng tôi thấy là trung bình, các sinh viên tiết kiệm 116,94 USD cho mỗi khóa học khi OER được áp dụng thay cho các sách giáo khoa truyền thống.
Bên dưới bạn sẽ thấy giải thích đầy đủ cách chúng tôi đã đi tới con số này, cùng với các kết quả chi tiết hơn. Nicole, David và tôi đang chuẩn bị bài báo xuất bản vào đầu năm 2019. Trong khi chờ đợi, bạn có thể kiểm tra tập hợp dữ liệu mở và mã phân tích của chúng tôi ở đây, và David Wiley đã viết một phân tích sâu hơn ở đây.
Phương pháp luận
Nghiên cứu của chúng tôi được đưa ra để trả lời cho câu hỏi sau: sinh viên sau trung học ở Mỹ tiết kiệm được mỗi khóa học khi OER được áp dụng thay thế các tư liệu khóa học truyền thống là bao nhiêu tiền? Nhìn vào câu hỏi này qua các cặp mắt của một sinh viên, chúng tôi đã quyết định hầu hết đo đếm tin cậy được và công bằng nhất các khoản tiết kiệm có thể giả thiết tất cả các sinh viên mua các tư liệu được yêu cầu của họ và thu thập thông tin giá thành dựa vào nguồn chính thống cho từng cơ sở: cửa hàng sách của khu trường.
Chúng tôi đã thiết kế phương pháp luận có thể nhìn vào mẫu đại diện mức quốc gia các cơ sở và có thể phản ánh được trải nghiệm của một sinh viên mua sắm ở cửa hàng sách của khu trường đó càng sát có thể càng tốt. Chúng tôi đã lựa chọn mẫu các cơ sở của chúng tôi một cách ngẫu nhiên bằng việc sử dụng cơ sở dữ liệu IPEDS của Bộ Giáo dục Mỹ về các cơ sở sau trung học. Chúng tôi trước hết đã giới hạn tập hợp dữ liệu chỉ nhằm vào các cơ sở có trao bằng tốt nghiệp, vì lợi nhuận của cả công lập và tư thục, hợp hiện theo Mục IV của Mỹ. Chúng tôi sau đó đã phân chia các cơ sở thành các chủng loại dựa vào Phân loại Carnegie được đơn giản hóa của họ, và đã lựa chọn số lượng tương ứng các cơ sở từ từng chủng loại một cách ngẫu nhiên.
Chúng tôi cũng đã lựa chọn mẫu các khóa học để nhằm vào. Vì nghiên cứu này là về việc ước tính các khoản tiết kiệm của sinh viên qua sử dụng OER, chúng tôi đã chỉ tập trung vào các khóa học với các lựa chọn OER đang có. Chúng tôi đã xây dựng danh sách các khóa học bổ sung trong các lĩnh vực còn chưa có đại diện, bao gồm các ngôn ngữ của thế giới, nhân văn, và khoa học xã hội. Chúng tôi sau đó đã giới hạn nó về danh sách 20 khóa học, và giao cho từng cơ sở trong mẫu của chúng tôi 5 khóa học đó một cách ngẫu nhiên.
Đối với từng cơ sở, chúng tôi đã xem catalog khóa học và đã xác định khóa học nào trong số 5 khóa học đó đã được chào. Chúng tôi sau đó đã tới cửa hàng sách của cơ sở và đã tra cứu các tư liệu được yêu cầu cho từng trong số các khóa học được chào cho học kỳ mùa thu năm 2018.
Cuối cùng, chúng tôi đã ghi lại giá thành của từng lựa chọn mua có sẵn - mới, đã qua sử dụng, thuê in, thuê dạng số, tài liệu rời, .v.v. - bao gồm cả giá thành cao nhất có sẵn và giá thành thấp nhất có sẵn. Đối với các khóa học không có các tư liệu được liệt kê, chúng tôi đã ghi lại giá thành cao và giá thành thấp như bằng 0.
Các kết quả
Dữ liệu chúng tôi đã thu thấp cho chúng tôi thấy bức tranh giá thành các tư liệu khóa học được yêu cầu là xuyên suốt dải các môn học và sự đa dạng các phương pháp mua sắm khác nhau. Tất cả đã nói lên, quy trình thu thập dữ liệu của chúng tôi đã nhìn vào 600 khóa học ở 120 cơ sở của nước Mỹ. Trong số các khóa học theo đó chúng tôi đã có khả năng thu thập thông tin về các tư liệu khóa học được chỉ định, chúng tôi đã thấy rằng 93,7% các tư liệu truyền thống được chỉ định (hoặc không rõ) và 6,3% OER được chỉ định.
Để tính giá trung bainfh các tư liệu cho từng khóa học, chúng tôi nhìn vào trung bình giá thành cao nhất có sẵn và thấp nhất có sẵn. Trong khi chúng tôi đã coi việc thử phát triển một ước tính phức tạp hơn dựa vào các lựa chọn có sẵn cho từng khóa học và hành vi mà sinh viên thể hiện, chúng tôi cuối cùng đã quyết định các lựa chọn từng là quá đa dạng và đã có quá nhiều yếu tố tiềm năng gây nhiễu để phát triển một công thức có ý nghĩa. Vì thế, chúng tôi đã sử dụng giá thành trung bình cho từng khóa học để tính toán giá thành trung bình tổng thể cho từng chủng loại các tư liệu.
Giá thành trung bình cho các khóa học sử dụng các tư liệu truyền thống từng là 134,26 USD và giá thành trung bình cho các khóa học sử dụng OER từng là 17,32 USD. Vì thế, tiết kiệm trung bình giữa các khóa học sử dụng các tư liệu truyền thống và các tư liệu sử dụng OER từng là 116,94 USD.
Giá thành trung bình tổng và tiết kiệm từ tư liệu khóa học
Các tư liệu truyền thống
134.26 USD
OER
17.32 USD
Tiết kiệm
116.94 USD
 
Chúng tôi lưu ý là giá thành trung bình tổng từ các khóa học sử dụng OER có khả năng cao hơn so với những gì các sinh viên rốt cuộc có thể chi tiêu, vì phương pháp của chúng tôi chỉ có thể cho phép ghi lại lựa chọn chi phí bằng 0 (zero cost option) cho OER nếu nó đã được đánh dấu hoặc được liệt kê trong cửa hàng sách của khu trường. Giá thành trung bình cho các khóa học có sử dụng OER cũng bị ảnh hưởng bởi tập con các khóa học OER mà chỉ định sản phẩm hoặc dịch vụ lai. Giá thành trung bình cho các khóa học OER đó từng cao hơn mức 34,71 USD, trong khi giá thành trung bình cho các khóa học chỉ sử dụng OER từng là 10,69 USD.
Lưu ý cá nhân
Tôi vẫn còn nhớ cú sốc từ việc mua các cuốn sách giáo khoa cho học kỳ đầu tiên của tôi ở trường cao đẳng. Tôi đã may mắn vì đã nhập học với các khoản tín dụng AP từ trường trung học, nhưng tôi vẫn đã có vài học kỳ gen eds còn lại. Hóa đơn cho các cuốn sách giáo khoa tôi đã mua cho học kỳ đầu của tôi hơn 700 USD. Đến từ một nơi có đặc quyền khác, tôi đã có khả năng kham được các cuốn sách giáo khoa học kỳ đầu với sự giúp đỡ của bố mẹ. Nhưng điều gì xảy ra nếu tôi đã không có nó? Tôi chắc chắn có lẽ không có ở nơi đây hôm nay, biện hộ cho các sinh viên và làm công việc tôi yêu thích này.
Là nhà khoa học chính trị mới tốt nghiệp gần đây, mục tiêu từ lâu của tôi tham gia nghiên cứu là có ý nghĩa và đúng lúc. Sau khi thu thập và phân tích tất cả các dữ liệu này, tôi hy vọng nghiên cứu này thúc đẩy đối thoại rộng lớn hơn về thực tế các chi phí sách giáo khoa và thực sự OER tiết kiệm được bao nhiêu cho các sinh viên. Để đặt sinh viên lên trước nhất, chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát thị trường sách giáo khoa và các xu hướng giáo dục đại học theo cách thức tin cậy được và chính xác. Trong khi có các nghiên cứu khác tương tự như nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành, tôi đặc biệt tự hào giúp mở rộng lĩnh vực nghiên cứu OER.
Hãy theo dõi bài đăng tiếp sau của chúng tôi trong loạt bài này vào đầu năm sau, nó sẽ đưa ra tính toán chi tiết hơn về cách thức chúng tôi đã kết hợp các kết quả của nghiên cứu này với dữ liệu về sử dụng OER cho tài liệu 1 tỷ USD tiết kiệm cho sinh viên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay6,130
  • Tháng hiện tại108,795
  • Tổng lượt truy cập5,819,744
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây