CAO ĐẲNG NICOLET - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ năm - 29/10/2020 19:21
CAO ĐẲNG NICOLET - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

CINDY DOMAIKA

NỀN TẢNG
Cao đẳng Nicolet là cao đẳng cộng đồng 2 năm, hẻo lánh, là một phần của Hệ thống Cao đẳng Kỹ thuật Wisconsin với 16 khu trường. Chúng tôi là một trong nhóm các trường cao đẳng trong bang chào cả các chương trình nghệ thuật tự do và nghề nghiệp. Năm học 2016/2017, chúng tôi đã có khoảng 1.900 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian.
Chương trình tài nguyên giáo dục mở (OER) của chúng tôi đã bắt đầu vào mùa thu 2016 trong quá trình thiết kế lại cửa hàng sách cao đẳng thuộc sở hữu của cơ sở khi chủ tịch nhà trường đã yêu cầu tôi (sau này là người quản lý cửa hàng sách) bắt đầu nghiên cứu OER. Khu trường của chúng tôi từng chưa quen với OER, và chúng tôi đã bỏ ra vài tháng để thử chỉ ra cách để cửa hàng sách có thể thúc đẩy sử dụng nó bởi những người hướng dẫn. Tới mùa xuân 2017, chúng tôi đã hình thành ban cố vấn để bắt đầu tiếp cận OER có hệ thống hơn ở Nicolet của chúng tôi. Ban cố vấn của chúng tôi lấy người từ khắp trường, bao gồm, các dịch vụ cho người khuyết tật, nhân viên thư viện, các nhà thiết kế hướng dẫn, và các dịch vụ sinh viên. Quan trọng nhất, chúng tôi đã có những người hướng dẫn đã có thiện chí thí điểm OER học kỳ tiếp sau, mùa thu 2017.
Trong học kỳ đầu, 16 khóa học với 23 học phần đã áp dụng hoặc OER hoặc tư liệu khóa học tự do không mất tiền. Tới mùa xuân 2018, số lượng các khóa học tăng lên 17, với 29 học phần. Tới mùa thu 2018, chúng tôi đã chào 49 khóa học với 79 học phần. Ở thời điểm này, ban cố vấn đã thừa nhận nhu cầu làm thứ gì đó để giúp các sinh viên nhận diện được các khóa học đó ở thời điểm đăng ký. Việc chỉ định các khóa học từng là bước quan trọng tiếp theo, không chỉ cho các sinh viên đã thích chọn các khóa học đó hơn, mà còn cho các sinh viên không thích nó. Các nguồn lựa chọn thay thế đôi khi có các điểm yếu đáng kể cho các sinh viên của chúng tôi. Nhiều sinh viên vẫn đang làm quen với môi trường trên trực tuyến, và nhiều sinh viên có vấn đề truy cập Internet, ảnh hưởng tới khả năng của họ truy cập OER dạng kỹ thuật số. Dù nhiều tư liệu là in được hoặc có lựa chọn in, nhiều sinh viên không có, hạn chế khả năng của vài sinh viên để đọc các tư liệu ở chế độ họ ưa thích hơn.

CHỈ ĐỊNH KHÓA HỌC
Cuộc họp ban đầu của chúng tôi để thảo luận chỉ định khóa học gồm bản thân tôi (bây giờ là người quản lý các tài nguyên mở và hướng dẫn), nhà đăng ký, trợ lý cho nhà đăng ký, giám đốc ghi danh, quyền trưởng khoa nghệ thuật tự do, và giám đốc học tập mềm dẻo và hiệu quả hướng dẫn.
Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi cho nhà đăng ký từng là “Điều này có thể làm được không?” Chúng tôi đã khẳng định có thể làm được. Sau đó nó trở thành vấn đề hậu cần:
 • Ai sẽ lãnh đạo và điều phối (các) chỉ định đó?
 • Chúng tôi thực thi kế hoạch cộng tác của chúng tôi như thế nào?
 • Sẽ đặt các chỉ định ở đâu trong các hệ thống và hạ tầng trong khu trường
 • Dạng (các) chỉ định nào là cần thiết?
 • Khi nào chúng tôi có khả năng triển khai?
Các phần sau mô tả từng trong số các trở ngại và suy nghĩ của chúng tôi về quy trình chi tiết.

PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN
Ai sẽ nhận trách nhiệm về các chỉ định? Cửa hàng sách trong khu trường đã có tất cả các thông tin cần thiết để xác định các chỉ dẫn để đưa vào các học phần. Quy trình cho những người hướng dẫn đưa các yêu cầu về các tư liệu khóa học tới cửa hàng sách đã có tại chỗ rồi, và cừa hàng sách đã có giá thành cập nhật nhất. Cửa hàng sách đã được giao nhiệm vụ xác định các học phần các chỉ định áp dụng và truyền đạt thông tin này cho trợ lý cho nhà đăng ký, người có thể gắn vào từng học phần tương ứng. Mẩu duy nhất còn thiếu là quy trình chuyển thông tin này qua văn phòng đăng ký.

CỘNG TÁC
Quy trình lúc đầu đã tới với người quản lý các tài nguyên mở và hướng dẫn phối hợp với các tư liệu khóa học cho cửa hàng sách. Chỉ định “các tư liệu” hoặc “không có tư liệu” được yêu cầu trong hệ thống cửa hàng sách, nó giúp loại bỏ tiềm tàng các khóa học không nhận được chỉ định. Dựa vào việc nhận được các yêu cầu tư liệu khóa học từ các giảng viên, một thư điện tử được gửi cho trợ lý cho nhà đăng ký của bất kỳ học phần nào cần lưu ý khóa học không mất chi phí hoặc chi phí thấp và học phần nào áp dụng. Các bó thông tin được gửi hàng ngày khi các yêu cầu tư liệu khóa học tới để được gắn vào các khóa học trong hệ thống cửa hàng sách. Trợ lý cho nhà đăng ký áp dụng chỉ định thích hợp cho các học phần qua hệ thống thông tin sinh viên Powercampus của Nicolet, và chúng xuất hiện trong thời khóa biểu khóa học như là một lưu ý của khóa học.

SẮP ĐẶT
Chỉ định khóa học có thể xuất hiện như là lưu ý khóa học ngay bên dưới học phần nó đã được gắn vào trong thời khóa biểu của khóa học đó. Chỉ định cũng có thể được gắn vào học phần khi sinh viên in ra thời khóa biểu của họ hoặc nhìn vào nó qua cổng Portal của sinh viên. Cổng của sinh viên là một ứng dụng từ Ellucian có tên là cổng Ellucian, nó tích hợp và chạy trên đỉnh của Sharepoint 2013. Các sinh viên có thể làm một loạt công việc qua cổng đó, từ việc thêm và bớt các khóa học cho tới việc xem thời khóa biểu khóa học của họ. Việc thêm lưu ý khóa học đã không can thiệp với cách thức các sinh viên xem các thông tin khóa học của họ trên thời khóa biểu khóa học của họ hoặc trên thời khóa biểu khóa học được cá nhân hóa của họ.

NGÔN TỪ
Chúng tôi đã biết rằng từ ngữ chúng tôi sử dụng cần phải là ngắn gọn và đơn giản, và truyền đạt sự minh bạch chúng tôi từng nhằm tới. Chúng tôi chọn 2 chỉ định, không mất chi phí (No Cost) và chi phí thấp (Low Cost), chúng có thể xuất hiện như là các lưu ý khóa học ngay bên dưới học phần trong thời khóa biểu khóa học (xem Hình 1).
Hình 1: Lưu ý khóa học trong thời khóa biểu của khóa học đó

Chúng tôi đã quyết định đưa vào khái niệm “Tài nguyên Giáo dục Mở” hoặc “OER” vì 2 lý do. Trước nhất, không phải tất cả các tài nguyên không mất chi phí là OER. Vài khóa học đã sử dụng các tài nguyên thư viện, liên kết ra tới các tài nguyên có bản quyền, hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác tới sinh viên mà có thể không được coi là OER. Thứ hai, hầu hết các sinh viên đã không biết “OER” ngụ ý gì. Chúng tôi đã muốn sử dụng các khái niệm các sinh viên lần đầu dễ dàng hiểu được.
Cân nhắc sớm, chúng tôi đã tự hỏi liệu chỉ định không mất chi phí có phù hợp và vật lộn được với giá trị của việc bổ sung chỉ định thứ 2 cho các tư liệu chi phí thấp được hay không. Để giúp xác định điều này, chúng tôi đã xem xét một dải các giá thành sách giáo khoa qua vài học kỳ trước đó. Các giá thành trải từ 10 USD cho tới 300 USD, phụ thuộc vào lĩnh vực chủ đề. Trong khi các sinh viên đã không có khả năng, thông qua website của cửa hàng sách, để tìm hiểu chi phí sách giáo khoa của họ trước khi các khóa học bắt đầu, chúng tôi muốn đưa ra thông tin đó cho họ và làm cho nó càng truy cập được có thể càng tốt. Ngoài ra, cú nhảy về giá thành từ 0 USD lên tới tận 125 USD là nhiều đối với một sinh viên. Chúng tôi đã rà soát lại khảo sát đang được OpenStax thực hiện (Finkbeiner n.d.b.) có dữ liệu về những gì các trường khác đang làm cho các đánh dấu không mất chi phí và chi phí thấp của họ. Chúng tôi đã quyết định đưa vào chỉ định chi phí thấp với ngưỡng 50 USD cho các sách giáo khoa mới.
Từng chỉ định có định nghĩa mô tả theo sau trong lưu ý khóa học. Các sinh viên lựa chọn khóa học không mất chi phí sẽ thấy lưu ý “Không mất chi phí - Phần này không yêu cầu bạn mua các tài nguyên và có thể thay vào đó sử dụng các tài nguyên điện tử”. Tương tự, lựa chọn khóa học chi phí thấp sẽ trả về lưu ý “Chi phí thấp - Phần này sử dụng các tài nguyên có chi phí ít hơn 50 USD”.
Chúng tôi thêm chỉ định khóa học vào thời khóa biểu càng sớm càng tốt để các sinh viên có thể đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin, nhưng các thay đổi của người hướng dẫn đã xảy ra. Ở Cao đẳng Nicolet, chúng tôi cho phép người hướng dẫn chọn các sách giáo khoa của riêng họ và không đòi hỏi tất cả các học phần của cùng khóa học sử dụng sách giáo khoa y hệt. Hiếm khi trong các trường hợp, những thay đổi ở phút cuối thời khóa biểu có thể xảy ra theo đó người hướng dẫn mới chọn sử dụng sách giáo khoa không đáp ứng định nghĩa hoặc không mất chi phí hoặc chi phí thấp. Chúng tôi cố gắng loại bỏ chỉ định đó sớm ngay khi điều này xảy ra, nhưng chúng tôi đã quyết định bổ sung thêm từ “có thể thay đổi bởi người hướng dẫn” cho cả 2 các lưu ý chỉ dẫn như một sự khước từ trách nhiệm và cảnh báo cho các sinh viên để kiểm tra các yêu cầu tư liệu trước khi bắt đầu học kỳ vì những điều đó rốt cuộc phụ thuộc vào người hướng dẫn.

KHUNG THỜI GIAN
Cuộc họp lần đầu tiên của chúng tôi về các đánh dấu khóa học đã xảy ra vào đầu tháng 4/2018. Các sinh viên đã bắt đầu rồi việc đăng ký cho cả các khóa học mùa hè và mùa thu. Chúng tôi đã muốn có các đánh dấu khóa học mới càng sớm càng tốt để giúp các sinh viên đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin. Triển khai được thiết lập ban đầu vào tháng 5/2018, nó có thể cho phép các chỉ định khóa học sẵn sàng cho hầu hết các đăng ký mùa thu 2018. Chúng tôi đã hoàn thành quy trình và từ ngữ của chúng tôi và đã nhận được phê chuẩn từ nhóm lãnh đạo hàn lâm chỉ trong 2 tuần. Một khi được phê chuẩn, các chỉ định đã ngay lập tức được bổ sung cho cả 2 học kỳ và được hiển thị trên cả 2 thời khóa biểu khóa học và thời khóa biểu của sinh viên. Vì thế, các đánh dấu khóa học có vào tháng 4/2018, trước ngày được lên kế hoạch vào tháng năm, làm cho chúng sẵn sàng cho các sinh viên đăng ký các khóa học cho cả mùa hè 2018 và mùa thu 2018.

CÁC LỢI ÍCH & THÁCH THỨC

CÁC LỢI ÍCH
Học kỳ đầy đủ đầu tiên của chúng tôi với các chỉ định khóa học là vào mùa thu 2018. Chúng tôi còn chưa đo đếm được tác động của việc triển khai các chỉ định khóa học. Việc đánh dấu khóa học đã xúc tác cho chúng tôi trở nên minh bạch với các sinh viên của chúng tôi, không chỉ về chi phí mà còn về sử dụng các tài nguyên điện tử trong các khóa học. Các sinh viên của chúng tôi có khả năng khác nhau về công nghệ. Vài người còn chưa thấy thuận tiện khi sử dụng các tài nguyên điện tử. Các đánh dấu khóa học trao cho họ sự lựa chọn trước giữa việc lấy các khóa học phụ thuộc và các nguồn kỹ thuật số và truy cập tới Internet hay các khóa học sử dụng các tư liệu truyền thống hơn. Các đánh dấu đó đã bắt đầu các thảo luận giữa các sinh viên. Tôi đã từng nghe qua các sinh viên nói về các lưu ý khóa học trong các thời khóa biểu và thể hiện sự tin tưởng khi họ đăng ký cho học phần không mất chi phí của khóa học.
Đối với năm học 2018/2019, một kế hoạch đã được triển khai để giám sát các ghi danh vào các khóa học và xem liệu có tương quan giữa các chỉ định không mất chi phí và chi phí thấp và ghi danh cao hay không. Một trong các kết quả đầu ra mong muốn là cung cấp con đường tới mức chi phí bằng 0 cho sách giáo khoa, hoặc Mức-Z. Điều này sẽ kéo theo việc giáo dục cho các sinh viên và nhân viên về con đường Mức-Z thực sự ngụ ý gì đối với họ.

CÁC THÁCH THỨC
Hệ thống của chúng tôi không cho phép các sinh viên tìm kiếm các khóa học dựa vào các lưu ý khóa học. Các sinh viên có thể biết về các chỉ định không mất chi phí và chi phí thấp khi quét toàn bộ khóa học. Hơn nữa, các học phần có thể có nhiều lưu ý được gắn với chúng, gây rủi ro cao rằng chỉ định lưu ý khóa học có thể bị bỏ qua.
Vì tiến trình công việc của chúng tôi dựa vào 2 hoặc 3 nhân viên chủ chốt, toàn bộ quy trình có thể bị treo nếu ai đó nghỉ không làm việc. Không có hệ thống sao lưu tại chỗ để đảm bảo thông tin được nâng cấp, được nhập hoặc đính kèm nếu người có trách nhiệm cho một nhiệm vụ không có mặt.
Tổng thể, chúng tôi đã có phản hồi tích cực từ các giảng viên về các chỉ định, đặc biệt từ những người trong các chương trình có liên quan tới phát triển các con đường Mức-Z. Tuy nhiên, vài người hướng dẫn đã nêu sự hoài nghi trong quá trình đó. Dù không nhất thiết phản đối OER, những người hướng dẫn có thể cảm thấy bị cắt giảm bởi áp lực thừa nhận phải thay đổi những gì đang làm việc trong các khóa học của họ chỉ để có được chỉ định đặc biệt. Các đồng nghiệp có thể cảm thấy dường như họ đang cạnh tranh chống lại nhau vì số lượng ghi danh. Ý định là để làm những gì tốt nhất cho các sinh viên của chúng tôi, nhưng chúng tôi thừa nhận việc đánh dấu khóa học có thể phưc tạp hóa cách những người hướng dẫn tiếp cận OER và các tư liệu tự do không mất tiền.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Gợi ý phản hồi từ những người hướng dẫn và bỏ thời gian trực tiếp nói với những người có lo ngại về đánh dấu.
 2. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng trao cho các sinh viên thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.
 3. Đừng phức tạp hóa nó. Hãy cải thiện quy trình khi chương trình của bạn phát triển và các bài học nổi lên từ triển khai của từng học kỳ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay8,363
 • Tháng hiện tại133,256
 • Tổng lượt truy cập6,066,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây