CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CENTRAL VIRGINIA - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Chủ nhật - 18/10/2020 19:28
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CENTRAL VIRGINIA - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

JUVILLE DARIO-BECKER


NỀN TẢNG
Cao đẳng Cộng đồng Central Virginia (CVCC) cung cấp các chương trình liên kết và chứng chỉ hai năm, cũng như các trình độ giáo dục sự nghiệp và kỹ thuật. Bất kể chương trình nào, sự gia tăng liên tục chi phí sách giáo khoa từng là trở ngại chính cho hầu hết các sinh viên của chúng tôi. Vào mùa hè 2015, CVCC đã áp dụng và nhận được trợ cấp Zx23 từ Quỹ Đổi mới sáng tạo của Chủ tịch và Quỹ Hewlett cho Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng Virginia (VCCS). Z ngụ ý “chi phí sách giáo khoa bằng 0” và 23 là số lượng các trường cao đẳng cộng đồng ở Virginia dưới cái ô của VCCS. Trợ cấp đã xúc tác cho chúng tôi thiết kế lại 12 khóa học như là các khóa học tài nguyên giáo dục mở (OER). Ở CVCC một “khóa học OER” được định nghĩa như là khóa học sử dụng các tư liệu được cấp phép mở, sử dụng vài nội dung bổ sung là có bản quyền nhưng được sử dụng với sự cho phép rõ ràng từ những người nắm giữ bản quyền trao cho các giảng viên theo từng trường hợp một, hoặc được dạy với các tư liệu có tổng chi phí ít hơn 40 USD. Một quy định của tài trợ là các khóa học OER này được xác định hợp lệ dưới hình thức này hay hình thức khác trong danh mục khóa học và trong hệ thống thông tin sinh viên (SIS) vì lợi ích của không chỉ sinh viên CVCC mà còn tất cả sinh viên VCCS. Phòng công nghệ thông tin (CNTT), ban website, quản trị web (webmaster), các bộ phận hàn lâm, Văn phòng Quản lý Ghi danh, và người quản lý cửa hàng sách trong trường cùng nhau tạo ra thời khóa biểu khóa học được tối ưu hóa cho các sinh viên có quan tâm trong việc xác định các thuộc tính của các khóa học khác nhau. Nhân viên CNTT tạo ra hệ thống mã SIS nội bộ của CVCC cho phép nhận diện và đánh dấu các khóa học OER trong danh mục các khóa học.
CVCC đã triển khai hệ thống đánh dấu khóa học cho các khóa học OER vào mùa hè 2016. Đã không có sự thu thập dữ liệu ban đầu về có bao nhiêu sinh viên đã thực sự được các đánh dấu khóa học giúp đỡ. Trong cùng thời gian đó, trường cao đẳng này đã nhận được vốn cấp từ Đạt được Giấc mơ, nó mở rộng công việc ban đầu được làm rồi với trợ cấp Zx23. Tới 2019, CVCC đã chào 35 khóa học OER. Đánh dấu khóa học OER hiện đang diễn ra và bây giờ một công cụ hữu dụng để các sinh viên và cố vấn hàn lâm dựa vào khi phát triển kế hoạch khóa học hàn lâm của sinh viên.
Việc liệt kê khóa học OER đánh dấu các khóa học sử dụng OER và không yêu cầu mua sách giáo khoa, cũng như các khóa học sử dụng các tư liệu học tập chi phí thấp. Ngắn gọn, vài khóa học được đánh dấu được dạy khắt khe với OER, và các khóa học khác sử dụng cả OER và các tư liệu chi phí thấp. Những khác biệt đó dường như không rõ trong danh mục khóa học. Tất cả các khóa học khác liệt kê chi phí các sách giáo khoa mới, đã qua sử dụng, hoặc cho thuê. Khi sinh viên truy cập khóa học trong danh mục các khóa học trên trực tuyến, họ có thể thấy thông tin về các tư liệu học tập họ cần, bao gồm các phụ trợ không phải sách giáo khoa như các bộ công cụ phòng thí nghiệm và găng tay nitrile. Vài thuộc tính của khóa học chỉ dẫn cho các sinh viên giao tiếp với giáo sư được chỉ định cho các chi tiết thêm (xem Hình 1-4).
Hình 1: thời khóa biểu lớp học chỉ ra lựa chọn dạng OER
Hình 2: Thuộc tính lớp học của phần OER thông thường không đòi hỏi mua sách giáo khoa thương mại
Hình 3: Thuộc tính lớp học cho lớp học OER (ít hơn 40 USD)
Hình 4: Thuộc tính lớp học xác định các yêu cầu của một khóa học OER và cung cấp thông tin liên hệ của những người hướng dẫn

BÁO CÁO CÁC KHÓA HỌC OER
Việc nhận diện và đánh dấu các lớp học OER trong SIS là nỗ lực cộng tác liên tục giữa nhiều bên tham gia ở một cơ sở, bắt đầu với người hướng dẫn, các trợ lý hành chính của đơn vị, các trưởng khoa, và các trưởng bộ phận quản lý ghi danh. Trường cao đẳng không yêu cầu hoặc chỉ định những người hướng dẫn để dạy các lớp học của họ như OER nhưng họ được khuyến khích áp dụng các lớp OER có sẵn rồi để dạy các học phần được chỉ định của họ. Những người hướng dẫn lựa chọn dạy các lớp học OER phải thông báo cho các trợ lý hành chính đơn vị bằng lời, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông khác, về các lớp và học phần nào họ sẽ dạy kỳ hạn tiếp sau. Hiện hành, chưa có thủ tục chính thức hay tài liệu chính thức nào hoàn chỉnh cho việc giảng dạy học phần OER. Trong tương lai đoán trước được, tình huống này sẽ phải được giải quyết khi CVCC tiếp tục phát triển và giảng dạy các khóa học OER bổ sung thêm.

PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐÓNG GÓP
Cộng đồng CVCC chỉ mới bắt đầu chào các khóa học OER. Vài nhà tư vấn hàn lâm và cố vấn học tập sẽ không nhận thức được về các học phần với các sách giáo khoa không mất chi phí. Ngoài việc đánh giá khóa học OER trong SIS, chúng tôi cũng đang tiến hành từng nỗ lực công khai sáng kiến OER của chúng tôi thông qua các tư liệu quảng bá, như các áp phích và các sách mỏng về OER (xem Hình 5) hiện bây giờ được đưa vào trong từng gói tuyển dụng phổ thông trung học mà các nhà tư vấn truyền tay khi họ thăm các trường phổ thông trong vùng.
Hình 5: Áp phích và sách mỏng quảng bá OER

Các sinh viên đã từng hưởng lợi từ các khóa học OER trong các học kỳ trước đó là các đại sứ tốt nhất cho một sáng kiến OER. Các sinh viên đã nói và cung cấp các lời chứng thực trong các hội nghị học đường và các cuộc gặp ở tòa thị chính về cách thức các khóa học OER đã giúp họ về tài chính như thế nào. Họ thường khuyến cáo từ cả trái tim các khóa học OER cho các sinh viên hiện hành và trong tương lai. Sau đó, vài phụ huynh của các sinh viên nhập học sớm và ghi danh kép cũng đang bắt đầu yêu cầu về OER. Tiến lên phía trước, CVCC sẽ giới thiệu những lợi ích của OER và làm việc với các thủ thư, các giảng viên gần các cơ sở, và giám đốc khu vực, hiệu trưởng, giáo viên và cố vấn hướng dẫn.

CÁC THÁCH THỨC
Như với bất kỳ dự án mới nào, CVCC đã trải nghiệm những nỗi đau gia tăng như là kết quả của một sáng kiến đánh dấu khóa học. Những phiền phức đó thường liên quan tới truyền thông sai lệch, ngôn từ không nhất quán và thông tin sai, hoặc thiếu tri thức.
QUAN NIỆM SAI LẦM
Vài sinh viên tin tưởng các khóa học được đánh dấu OER chỉ được dạy trên trực tuyến. Hệ quả là, họ bỏ qua hoặc không quan tâm tới các học phần đó và làm lợi cho các học phần không có OER. Nhiều sinh viên trải nghiệm vài sự mất kết nối và sự không thuận tiện khi nói về việc truy cập tới các tư liệu học tập trên trực tuyến. Khi họ lựa chọn các khóa học của họ và kiểm tra núm OER, nó giúp có mô tả ngắn gọn về phân phối nội dung và lựa chọn mua bản sao in của các tư liệu, khi sẵn sàng. Đôi khi, sự đảm bảo các bản sao in sẵn sàng là đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi của họ.
NGÔN TỪ KHÔNG NHẤT QUÁN VÀ THÔNG TIN SAI LỆCH
Một thuộc tính của tất cả các khóa học được dạy ở CVCC là đường liên kết tới thông tin về các tư liệu khóa học. Vào lúc này, có sự không nhất quán về ngôn từ được sử dụng cho các khóa học khác nhau, thậm chí khi tất cả các khóa học đó sử dụng OER.
Nếu cá nhân các giảng viên không thông báo cho bộ phận hoặc cửa hàng sách về các ưu tiên tư liệu khóa học, cửa hàng sách đó sẽ để mặc định là “Không có cuốn sách nào được yêu cầu cho khóa học này” (xem Hình 6). Điều này tạo ra thông tin sai lệch, dẫn tới một số sinh viên tin tưởng họ không phải đọc gì vì không có sách giáo khoa nào được yêu cầu. Các sinh viên nào sau này được nói rằng họ cần tải về sách giáo khoa sau khi đăng ký lớp học không có sách giáo khoa sẽ khiếu nại, thường với bộ phận hành chính. Các khóa học khác có thể có “’Tài nguyên Giáo dục Mở’ tự do không mất tiền được yêu cầu cho khóa học này. Vui lòng xem chỉ định của người hướng dẫn của bạn” có trong thông tin khóa học. Các giảng viên, nhân viên cửa hàng sách, và quản trị web sẽ phải đồng thuận về ngôn từ chung để truyền đạt thông tin về các khóa học nhất định để tránh hiểu lầm.
Hình 6: Thông điệp của cửa hàng sách hiển thị khi không sách giáo khoa nào cần phải mua cho khóa học

CÁC KHUYẾN CÁO
  1. Truyền thông thường xuyên và rõ ràng với bất kỳ ai liên quan trong triển khai dự án.
  2. Luôn trao cho nhân viên CNTT thời gian biểu hợp lý để làm việc về các thay đổi bổ sung trong các đánh dấu khóa học. Một khi hạ tầng có tại chỗ, sự duy trì hàng ngày thuộc về trợ lý hành chính của đơn vị, với đầu vào từ cá nhân các giảng viên để đánh dấu các khóa học mới hoặc thay đổi mã lớp các giảng viên được chỉ định không muốn dạy với OER. Các trưởng khoa cần nhắc nhở các giảng viên rằng thông tin sẵn sàng cho các sinh viên về các thuộc tính của các học phần họ dạy phụ thuộc vào đầu vào đúng lúc của họ cho các trợ lý hành chính. Thông tin về tính sẵn sàng tư liệu của khóa học là trách nhiệm của người hướng dẫn và nhân viên cửa hàng sách, cộng tác với CNTT (thường là quản trị web), để đảm bảo thông tin được đăng về các tư liệu khóa học là chính xác.
  3. Khi tạo lập các logo và các tư liệu quảng bá khác, hãy khêu gợi đầu vào từ các giảng viên, các nhà quản trị, các chuyên gia tiếp thị và phương tiện, cũng như các sinh viên. Vào tháng 12/2018, CVCC đã đổi tên (hoặc đổi thương hiệu) sáng kiến OER thành “OpenEd CVCC: Đổi mới sáng tạo và Khả năng kham được” với logo mới được tạo ra cho các tư liệu quảng bá (xem Hình 7).
Hình 7: Logo chương trình Đổi mới sáng tạo và Khả năng kham được của OpenEd CVCC được đổi thương hiệu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay7,201
  • Tháng hiện tại130,192
  • Tổng lượt truy cập6,063,579
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây