Bên trong nỗ lực cộng tác ở Massachusetts để thúc đẩy OER

Thứ năm - 23/07/2020 19:57
Inside the Collaborative Effort in Massachusetts to Advance OER
Tuesday, May 12, 2020 News
Theo: https://sparcopen.org/news/2020/inside-the-collaborative-effort-in-massachusetts-to-advance-oer/
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/05/2020
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở
Massachusetts chào ví dụ truyền cảm hứng cộng tác rộng khắp bang về OER để làm lợi cho các sinh viên. SPARC chào cái nhìn bên trong vào cách để sáng kiến OER đó của bang phát triển và những gì nó lên kế hoạch cho tương lai.
Trong khi huy động hỗ trợ cho OER có thể - và thường đúng là - nhìn khác đi phụ thuộc vào sự năng động của địa phương, Massachusetts chào một ví dụ truyền cảm hứng của những gì làm việc được vì phong trào rộng khắp bang này hiệu quả.
Không có một nhóm để quy cho hoặc một sự kiện để nhấn mạnh. Thay vào đó, đã có các bên tham gia đóng góp ở tất cả các mức của cộng đồng giáo dục làm việc cộng tác và không mệt mỏi để đặt lợi ích chung lên trước để áp dụng OER. Tiếng nói của sinh viên là trên hết về nhu cầu đối với các lựa chọn kham được. Các nhà quản trị khu trường đã cung cấp sự hỗ trợ, và các quan chức giáo dục đại học của bang đã phê chuẩn các chính sách OER và cấp vốn để làm cho nó xảy ra.
Các nỗ lực thúc đẩy OER có từ hơn 10 năm trước ở bang này. Đại học Massachusetts-Amherst đã bắt đầu sáng kiến giáo dục mở với những trợ cấp nhỏ cho giảng viên vào năm 2011, và dự án #GoOpen (Đi với Mở) của Massachusetts đã được khởi xướng vào năm 2013 do Cao đẳng Cộng đồng Northern Essex làm việc cộng tác với các trường cao đẳng khác khắp bang.
Marilyn Billings, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Học thuật ở UMass Amherst, nói nỗ lực rộng khắp bang đã giành được xung lượng sau Hội nghị OER ở Northeast 2 năm trước, nơi bà và các lãnh đạo khác của bang ngồi cùng nhau trong một hội thảo.
“Chúng tôi đã được truyền nhiệt tình tại chiếc bàn đó và đã thúc giục cùng nhau đặt ra một trợ cấp nhóm nhỏ cho công việc OER rộng khắp bang”, Billings nói.
Cùng khoảng thời gian đó, các sinh viên đã gây chú ý đối với những người làm chính sách. Hội đồng Cố vấn Sinh viên - SAC (Student Advisory Council) toàn bang đã trình bày giải pháp cho Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học bang vào tháng 4/2018 yêu cầu ban lãnh đạo công nhận OER như là phương tiện sinh ra tiết kiệm chi phí sách giáo khoa cho các sinh viên và kêu gọi Bộ Giáo dục Đại học (DHE) của bang mở rộng OER rộng rãi hơn nữa.
“Chúng ta đã thấy bão tố tuyệt vời vừa xảy ra”, Robert Awkward, Giám đốc về Đánh giá Kết quả đầu ra Học tập ở DHE Massachusetts, nói. “Đây là cơ hội cho bộ làm việc với một vấn đề từng là lo ngại chính cho các sinh viên của chúng ta từ quan điểm kham được, và từ bộ của chúng ta về giáo dục và học tập bình đẳng, chất lượng”.
Biểu đồ khóa học
DHE Massachusetts đã tăng cường cam kết của nó với OER, đưa ra 2 trợ cấp của Quỹ Ưu đãi Thực thi (PIF) OER trực tiếp với 150.000 USD cho Massachusetts OER Collaborative, nó gồm UMass Amherst, Đại học Worcester của Bang, Cao đẳng cộng đồng Northern Essex, và Cao đẳng Cộng đồng Holyoke; và 100.000 USD cho Sáng kiến Sách giáo khoa OER Kham được ở Đại học Salem của Bang.
Vào mùa thu 2018, Nhóm làm việc về OER của bang đã được thành lập với một nhóm các bên tham gia đóng góp đa dạng với công việc tương tự như 2 trợ cấp của PIF và đã phát triển một tập hợp các khuyến cáo để mở rộng sử dụng OER.
Trợ cấp của Nhóm UMass Amherst đã bắt đầu với khảo sát để thiết lập chuẩn mực về sử dụng OER. Các kết quả đã nêu rằng 71% các cơ sở giáo dục đại học công lập của Massachusetts đã có vài mức hoạt động OER, dẫn tới tiết kiệm 10.000 USD – 100.000 USD cho sinh viên đối với khoảng một nửa các cơ sở. Theo các phát hiện, những gì giữ cho các giảng viên khỏi việc áp dụng OER từng là lòng tin rằng các tư liệu đó tìm quá khó, không thích hợp trong môn học của họ, hoặc chất lượng đủ cao. Các phát hiện đó đã giúp thông tin cho việc huấn luyện OER cho hầu như 500 giảng viên và các nhân viên được tiến hành ở 5 địa điểm khắp Massachusetts vào năm ngoái.
Thu hút tiếng nói của sinh viên
Trong khi đó, Hội đồng Cố vấn của Sinh viên đã tiếp tục các nỗ lực của nó để khuyến khích sử dụng OER rộng hơn khắp bang và đã tổ chức Ngày Tư vấn Pháp lý vào tháng 01/2019, một Ngày Tư vấn Giáo dục Đại học Công lập vào tháng 3/2019, và một Chiến dịch Chụp ảnh OER vào mùa xuân 2019 như một phần của Tuần Giáo dục Mở quốc tế.
Jorgo Gushi, Chủ tịch Hiệp hội Chính phủ của Sinh viên ở Cao đẳng Cộng đồng Quinsigamond ở Worcester từng tích cực trong các nỗ lực đó như là chủ tịch của Hội đồng Cố vấn của Sinh viên.
“Tôi tin tưởng các sinh viên có vai trò quan trọng trong OER để thúc đẩy tiến lên để làm cho điều này xảy ra”, người phụ trách kỹ thuật 19 tuổi này nói. “OER là cơ hội để có được giáo dục đại học kham được hơn và truy cập được nhiều hơn”.
Trong khu trường của anh ta, Gushi đã gặp các giảng viên và các nhà quản trị trong một nỗ lực để thông báo cho họ về tính sẵn sàng của OER chất lượng cao và giải thích các sách giáo khoa truyền thống đắt giá tạo ra các rào cản tài chính không thiết như thế nào cho nhiều sinh viên và giảng viên để gửi tới Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học Massachusetts (BHE). Gushi cũng đã biện hộ cho việc cấp vốn OER ở Hạ viện Bang Massachusetts trong Ngày Tư vấn của các trường Cao đẳng Cộng đồng và Ngày Biện hộ PHENOM, có lịch các cuộc gặp trực tiếp với các nhà làm luật địa phương.
“Thành công của chúng tôi là đặt ra khuôn mặt đằng sau các con số và dữ liệu và để các sinh viên nói lên các câu chuyện của riêng họ để chạm tới trái tim và khối óc của các nhà làm luật”, Gushi nói.
Đưa các khuyến cáo vào thực tế
Tới mùa thu 2019, Nhóm Làm việc OER đã hoàn thành nghiên cứu của nó và đã đệ trình báo cáo cuối cùng với ecác khuyến cáo cho Ban lãnh đạo Giáo dục Đại học Massachusetts, nó đã được đồng thuận phê chuẩn. Đáp lại, Awkward từ DHE đã được bổ nhiệm là người điều phối OER toàn bang. Hội đồng Cố vấn OER thường trực toàn bang cũng đã được thành lập và đã gặp gỡ nhau lần đầu vào tháng 3/2020. Nó hiện gồm 1 đại diện từ từng trong số 29 cơ sở công lập ở Massachusetts cũng như các bên tham gia đóng góp khác nhau để hỗ trợ triển khai các khuyến cáo.
Thay vì mở ra trong OER từ trên xuống, Awkward ghi công cho sự thành công ở Massachusetts cho tầm nhìn của Patricia Marshall, Phó Ủy viên về Công việc Hàn lâm & Thành công của Sinh viên của DHE. Marshall đã tán thành quan điểm rằng thành công dài hạn có thể đạt được tốt nhất bằng làm việc với các giảng viên, các nhân viên, các nhà quản trị, các sinh viên, và các đại diện bên ngoài (bao gồm nhà quản lý hiệu sách, đại diện ông chủ, và đại diện liên đoàn các giảng viên) để xây dựng sự hỗ trợ rộng lớn, từ những người bình thường.
Nicole Allen, Giám đốc Giáo dục Mở ở Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm (SPARC), đã trình bày ở sự kiện khởi động của nhóm và đã luôn là khách thường xuyên ở các cuộc họp, ở vị trí chỉ cần đi một đoạn ngắn theo đường của bang Rhode Island.
“Đã và đang thấy bang đi cùng với tầm nhìn về OER để làm cho giáo dục kham được hơn và bình đẳng hơn cho tất cả các sinh viên. Massachusetts đã áp dụng tiếp cận hòa nhập và cộng tác và đã làm lợi từ nhiều quan điểm và tập trung vào hành động. Đây là mô hình tốt cho các sáng kiến khác toàn bang”, Allen nói.
Gần đây, Hội đồng Cố vấn OER tập trung vào việc tiến hành nghiên cứu để xác định cách triển khai tốt nhất các khuyến cáo trong báo cáo cuối cùng về OER được BHE thông qua. Trong số các khuyến cáo đó là gia tăng giáo dục và huấn luyện giảng viên. Kết quả là, các thành viên sẽ chào huấn luyện OER ảo cho các giảng viên bắt đầu từ bây giờ và liên tục trong mùa hè. Ngoài ra, họ cũng sẽ tổ chức các khóa huấn thực hành huấn luyện huấn luyện viên ảo.
Xoay vòng để giữ xung lượng đi tiếp
“Giáo dục đại học công lập càng bị thách thức nhiều hơn bằng việc cấp vốn ngày một ít đi, thì chúng ta càng cau có hơn. OER phù hợp trong công việc đó”, Billings nói. “Nó cũng lôi cuốn sự tham gia nhiều hơn của sinh viên vào quy trình giáo dục - phát triển chương trình giảng dạy trong sự cộng tác với các giảng viên. Cùng nhau họ có khả năng kết hợp các ví dụ đa dạng, mang tính địa phương nơi các sinh viên có thể thấy tiếng nói của riêng họ được phản ánh và thực sự đi qua như là có ảnh hưởng và đa dạng hơn về văn hóa”.
Kerry McManus, sinh viên 20 tuổi năm thứ 2 ở Đại học Fitchburg của Bang phục vụ trong Hội đồng Cố vấn OER, lên kế hoạch để trở thành giảng viên và nói cô say mê về việc làm cho giáo dục truy cập được. Ngoài lợi ích của OER là tiết kiệm chi phí, McManus nói cô thích ưu điểm học tập của các tư liệu tương tác đó hơn. Quan tâm về OER đã gia tăng trong khu trường của cô và có sự thúc đẩy để có được các trợ cấp cho giảng viên có quan tâm phát triển chương trình giảng dạy bằng OER trong một số lớp với lượng tuyển sinh cao nhất.
Vì sự đóng cửa các khu trường như là kết quả của đại dịch COVID-19, các kế hoạch về các sự kiện giáo dục OER đang được dịch chuyển sang các nền tảng từ xa. “Chúng tôi đang cố gắng chỉ ra các con đường để thúc đẩy sư biện hộ của sinh viên về các vấn đề đó trong ít tháng tới sao cho xung lượng của chúng tôi không bị mai một đi”, McManus nói. “Chúng tôi muốn làm việc với các sinh viên khác và các tài nguyên chúng tôi phải đặt vào cùng các mảnh ghép và làm những gì chúng tôi có thể làm một cách ảo”.
Gushi phục vụ trong Ủy ban Tiếp cận tới Sinh viên của Hội đồng Cố vấn toàn Bang về OER và đang làm việc để phát triển các chiến lược và các sáng kiến để khuyến khích các sinh viên khác tham gia nhiều hơn vào biện hộ trong thời gian chưa từng có này. Vài tòa thị chính ảo đã được tổ chức xung quanh bang để xây dựng hỗ trợ cho việc cấp vốn, bao gồm cả OER. Gushi gần đây đã điều hành một tòa thị chính do trường cao đẳng cộng đồng của ông tổ chức.
Trong khi COVID-19 đã tạo ra nhiều thách thức mới, nó cũng đưa ra các cơ hội mới và làm cho tầm quan trọng và tác động của OER rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi tình huống này tiếp tục mở ra, là rõ ràng các biện hộ ở Massachusetts sẽ tiếp tục tìm kiếm các cách thức sáng tạo để tận dụng OER như là giải pháp cho các thách thức mới và tiếp tục có tác động tích cực cho các sinh viên.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay6,401
  • Tháng hiện tại215,999
  • Tổng lượt truy cập5,310,401
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây