Bài 6 - Đo đếm thành công cho dữ liệu mở

Thứ tư - 11/03/2020 17:03
Bài 6 - Đo đếm thành công cho dữ liệu mở
 

Đo đếm thành công cho dữ liệu mở

Các sáng kiến dữ liệu mở thành công làm nhiều hơn so với đơn giản đặt dữ liệu lên Web. Các tổ chức có hiểu biết nhất về dữ liệu cũng đặt ra tại chỗ các khung công việc và các chính sách để hỗ trợ và ưu đãi cho đổi mới sáng tạo. Các cộng đồng dữ liệu mở cần được xây dựng và các câu chuyện thành công được truyền đạt. Cùng nhau, chúng sẽ giúp nhiều người hơn hiểu những lợi ích của dữ liệu mở.
Trong bài này chúng ta khai thác những điều sau:
Đo đếm thành công
Tập trung vào nhu cầu
Duy trì theo dõi

So sánh các sáng kiến dữ liệu mở – trong 2 phút

Nhà quản lý phát triển quốc tế của ODI Liz Carolan giải thích các cách thức chính để đo đếm thành công của các sáng kiến dữ liệu mở, tiếp cận tập trung vào nhu cầu dữ liệu mở là gì và các chỉ số hiệu năng gia tăng giá trị cho các sáng kiến dữ liệu mở như thế nào.

Đo đếm thành công


Khi đánh giá thành công của sáng kiến dữ liệu mở, là quan trọng để nhìn vượt ra khỏi sự định lượng của dữ liệu được xuất bản và tập trung vào nhu cầu về dữ liệu.
Tổ chức Open Data Barometer (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) cung cấp thước đo toàn cầu để so sánh sự tiến bộ của các quốc gia. Nó sử dụng 3 chỉ số chính: tính sẵn sàng, triển khai và tác động. Xem Open Data Barometer

Các tiêu chí đo đếm thành công

Có 3 chỉ số hiệu năng chính để so sánh và đo đếm các sáng kiến dữ liệu mở thành công. Tổ chức Open Data Barometer cung cấp chi tiết nhiều hơn về tất cả các chỉ số đó.

Tính sẵn sàng dữ liệu mở

 
Ở mức độ nào tổ chức hoặc quốc gia sẵn sàng hỗ trợ cho sáng kiến dữ liệu mở?
Sau đây là các chỉ số quan trọng về tính sẵn sàng:
 • Các giấy phép mở được hỗ trợ
 • Các chính sách và thủ tục được thiết lập
 • Các đầu tư được thực hiện
 • Hỗ trợ giáo dục sẵn sàng
 • Cam kết tham gia rộng lớn hơn được thực hiện

 

Triển khai dữ liệu mở

 
 
Dữ liệu bây giờ là quan trọng cho hạ tầng của chúng ta như đường xá hoặc truy cập Internet. Đối với các cơ quan nhà nước và các chính phủ, có các tập hợp dữ liệu nhất định nên được mở ra như là cách thức để hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, sinh ra giá trị và tăng trưởng kinh tế.
Các tổ chức thương mại cũng nên cân nhắc các tập hợp dữ liệu nào có thể là hữu dụng nhất để cải thiện cho doanh nghiệp của họ và tìm kiếm các cơ hội thị trường mới.

Tác động của dữ liệu mở

 
 
Các lợi ích hữu hình, trong thế giới thực của dữ liệu mở đối với những người sử dụng là gì?
Không có bằng chứng về tác động, các cộng đồng ít có khả năng hơn để phát triển xung quanh dữ liệu đó và đổi mới sáng tạo có thể ít rộng khắp hơn. Sau đây là các chỉ số tác động quan trọng:
 • Gia tăng hiệu quả và minh bạch của chính phủ
 • Tăng trưởng kinh tế được dữ liệu mở dẫn dắt
 • Các lợi ích về xã hội và môi trường

Tập trung vào yêu cầu về dữ liệu mở

Tiếp cận tập trung vào yêu cầu ưu tiên các nhu cầu của người sử dụng dữ liệu hơn là nhà xuất bản dữ liệu.
Dữ liệu mở tập trung vào yêu cầu cũng xúc tác cho dải các lợi ích bổ sung -

Dữ liệu mở như là nhà giáo dục

Dữ liệu, không chỉ dữ liệu mở, bây giờ là khía cạnh cốt lõi của nhiều công việc của mọi người. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có các kỹ năng được yêu cầu để quản lý, làm sạch và giải nghĩa dữ liệu
Dữ liệu mở tạo ra các cơ hội làm gia tăng mức năng lực trong lực lượng lao động bằng việc nâng cao nhận thức của công chúng về các kỹ năng dữ liệu.

Xúc tác cho đổi mới sáng tạo bằng dữ liệu mở

Dữ liệu mở là chất xúc tác chính của đổi mới sáng tạo mở.
Việc mở dữ liệu ra có thể khuyến khích mọi người trong tổ chức giao tiếp với nhau và với các nhóm ở bên ngoài.
Plume Labs, một công ty khởi nghiệp Pháp, đã kết hợp dữ liệu mở về chất lượng không khí với việc giám sát và trực quan hóa tiên tiến để cung cấp các chỉ số ô nhiễm không khí mới nhất cho 18 thành phố châu Âu

Cải thiện doanh nghiệp bằng dữ liệu mở

Đối với các doanh nghiệp, việc mở dữ liệu ra có thể cải thiện các mối quan hệ với những người tiêu dùng và mở ra các kênh khách hàng mới.
Thomson Reuters đã mở ra dữ liệu các mã nhận diện của nó để làm cho dữ liệu nó nắm giữ trở nên phát hiện được, dễ dàng truy cập và sử dụng.

Dữ liệu mở như là tác nhân thay đổi

Dữ liệu mở có khả năng mang lại thay đổi trong các xã hội.
Ví dụ, chính phủ Thụy Sỹ thấy việc mở ra dữ liệu an toàn giao thông của họ đã trao cho mọi người sự rõ ràng lớn hơn về các tai nạn. Bản đồ các thông tin này trao cho mọi người cách thức tương tác nhiều hơn để tham gia với dữ liệu.

Dữ liệu mở như là người hỗ trợ cộng đồng

Dữ liệu mở giúp các cộng đồng giao tiếp với nhau.
MySociety đã tạo ra FixMyStreet, nó cho phép các cư dân chia sẻ các vấn đề với các vùng địa phương của họ như là dữ liệu mở và tạo ra các giải pháp được chia sẻ.

Theo dõi

Các chỉ số hiệu năng chính giúp giữ cho các sáng kiến dữ liệu mở được theo dõi. Key performance indicators help.

Quản lý sự tiến bộ

 
Các chỉ số hiệu năng chính – KPIs (Key Performance Indicators) giúp quản lý quy trình của các sáng kiến dữ liệu mở.

Duy trì tập trung vào người sử dụng

 
Các sáng kiến dữ liệu mở thành công nhất tập trung vào tất cả các chỉ số hiệu năng chính (KPIs) cùng một lúc. Điều này là tốt nhất để tránh làm chậm trễ sự tham gia với những người sử dụng bằng việc có chính sách và cung cấp ‘ngay’ từ đầu.
Các sáng kiến thành công tập trung vào những người sử dụng trước tiên để xây dựng các cộng đồng, giáo dục và hợp lý hóa cung cấp sao cho thậm chí dữ liệu mở không hoàn hảo cũng có thể nhanh chóng nằm được trong tay những người sử dụng, để tối đa hóa giá trị của nó.
Thụy Điển có chương trình dữ liệu mở nổi tiếng với quản lý quy trình mạnh và tập trung vào những người sử dụng.
Bạn sẵn sàng cho thành công của dữ liệu mở?
Bạn có thể nhớ các chỉ số chính của sáng kiến dữ liệu mở thành công?

Các thước đo thành công

3 chỉ tiêu chính để so sánh và đo đếm các sáng kiến dữ liệu mở thành công là...
 • tính hợp lệ, tính mở và tính hữu dụng
 • tính sẵn sàng, triển khai và tác động
 • thích đáng, hoạt động được và ổn định

 
Đáp án đúng!
3 tiêu chí chính để so sánh và đo đếm các sáng kiến dữ liệu mở thành công là năng lực triển khai sáng kiến thành công và dẫn xuất các lợi ích từ nó, điều ngụ ý dữ liệu quan trọng là sẵn sàng và sự đa ạng và dạng giá trị mới nào đang được tạo ra.
Bạn chắc chắn chứ?
3 tiêu chí chính để so sánh và đo đếm các sáng kiến dữ liệu mở thành công là năng lực triển khai sáng kiến thành công và dẫn xuất các lợi ích từ nó, điều ngụ ý dữ liệu quan trọng là sẵn sàng và sự đa ạng và dạng giá trị mới nào đang được tạo ra.

Tập trung vào nhu cầu

3 chỉ số của tiếp cận tập trung vào nhu cầu đối với dữ liệu mở là gì?
 • Dữ liệu mở như là nhà giáo dục
 • Dữ liệu mở như là chất xúc tác cho đổi mới sáng tạo
 • Số lượng lớn dữ liệu
 • Dữ liệu mở như là người hỗ trợ cộng đồng
 • Xúc tác cho chương trình nghị sự dữ liệu lớn
 
Đáp án đúng!
Tiếp cận tập trung vào nhu cầu cải thiện năng lực dữ liệu, xúc tác cho đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các cộng đồng.
Bạn chắc chắn chứ?
Tiếp cận tập trung vào nhu cầu cải thiện năng lực dữ liệu, xúc tác cho đổi mới sáng tạo và hỗ trợ các cộng đồng.

Theo dõi

Các chỉ số hiệu năng chính (KPIs) là phương pháp tốt của...
 • việc duy trì cân bằng giữa cung, cầu và sử dụng
 • tính toán kích cỡ các tập hợp dữ liệu
 • đạt được các cột mốc trong tiến trình

 
Đáp án đúng!
Các KPIs chào cách thức lớn để duy trì sự cân bằng giữa phía cung và cầu của sáng kiến dữ liệu mở.
 
Bạn chắc chắn chứ?
Các KPIs chào cách thức lớn để duy trì sự cân bằng giữa phía cung và cầu của sáng kiến dữ liệu mở.
 

So sánh và đo đếm thành công

Khi so sánh và đo đếm các sáng kiến dữ liệu mở, là quan trọng để sử dụng khung công việc rộng lớn và tập trung vào nhu cầu.
Các phương pháp đó giúp cho sáng kiến của bạn được theo dõi và mô phỏng thành công của các sáng kiến dữ liệu mở khác.
Các KPIs cũng giúp dẫn dắt những thay đổi mà các tổ chức yêu cầu để tham gia hiệu quả trong cộng đồng dữ liệu mở.
Trong bài sau, chúng ta khai thác cách để tìm kiếm các nguồn dữ liệu mở bền vững.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay4,444
 • Tháng hiện tại105,954
 • Tổng lượt truy cập5,816,903
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây