Định nghĩa phần cứng nguồn mở

Thứ sáu - 18/06/2021 21:12
Định nghĩa phần cứng nguồn mở

Open-source hardware definition

Theo: https://www.oshwa.org/definition/

Tuyên bố các nguyên tắc và định nghĩa phần cứng nguồn mở đã được các thành viên của ban lãnh đạo và nhóm làm việc của Hiệp hội Phần cứng Nguồn mở - OSHWA (Open Source Hardware Association) cùng với những người khác định nghĩa. Các tài liệu đó ban đầu đã được biên tập trên wiki tại freedomdefined.org, nơi bạn có thể tới xem các bên thông qua định nghĩa đó và bổ sung thêm bạn vào danh sách đó.

Tuyên bố các Nguyên tắc 1.0 của Phần cứng Nguồn Mở (OSHW)

Phần cứng nguồn mở là phần cứng mà thiết kế của nó được làm cho sẵn sàng công khai sao cho bất kỳ ai cũng có thể nghiên cứu, sửa đổi, phân phối, chế tạo, và bán thiết kế hoặc phần cứng dựa vào thiết kế đó. Nguồn phần cứng, thiết kế từ đó nó được làm, là sẵn sàng ở định dạng được ưu tiên để sửa đổi được đối với nó. Lý tưởng, phần cứng nguồn mở sử dụng những thứ có sẵn rồi như các thành phần và tư liệu, các quy trình tiêu chuẩn, hạ tầng mở, nội dung không bị hạn chế, và các công cụ thiết kế nguồn mở để tối đa hóa khả năng của các cá nhân để chế tạo và sử dụng phần cứng. Phần cứng nguồn mở trao cho mọi người quyền tự do để kiểm soát công nghệ của họ trong khi chia sẻ kiến thức và khuyến khích thương mại thông qua trao đổi mở các thiết kế.

Định nghĩa phần cứng nguồn mở (OSHW)

Định nghĩa phần cứng nguồn mở (OSHW) 1.0 dựa vào Định nghĩa Nguồn Mở cho Phần mềm Nguồn Mở. Định nghĩa đó đã được Bruce Perens và các lập trình viên Debian tạo ra như là các Hướng dẫn Phần mềm Tự do Debian.

Giới thiệu

Phần cứng Nguồn Mở (OSHW) là khái niệm cho các chế tác hữu hình - máy móc, thiết bị, hoặc những đồ vật khác - thiết kế của nó đã được phát hành cho công chúng theo cách thức mà bất kỳ ai cũng có thể chế tạo, sửa đổi, phân phối, và sử dụng chúng. Định nghĩa này có ý định giúp cung cấp các hướng dẫn để phát triển và đánh giá các giấy phép cho Phần cứng Nguồn Mở.

Phần cứng là khác với phần mềm ở chỗ các tài nguyên vật lý phải luôn có cam kết để chế tạo ra các hàng hóa vật lý. Theo đó, những người hoặc công ty sản xuất các mặt hàng (“sản phẩm”) theo giấy phép OSHW có nghĩa vụ phải làm rõ rằng các sản phẩm đó không phải do nhà thiết kế ban đầu sản xuất, bán, bảo hành hoặc bị xử phạt nếu khác và cũng không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào thuộc sở hữu của nhà thiết kế ban đầu.

Các điều khoản phân phối Phần cứng Nguồn Mở phải tuân thủ các tiêu chí sau:

1. Tài liệu

Phần cứng phải được phát hành với tài liệu bao gồm các tệp thiết kế, và phải cho phép sửa đổi và phân phối các tệp thiết kế đó. Ở những nơi tài liệu không được cung cấp theo sản phẩm vật lý đó, phải có các phương tiện được công bố tốt để có được tài liệu này không được vượt quá chi phí tái tạo lại hợp lý, ưu tiên việc tải về được qua Internet không phải trả tiền. Tài liệu đó phải bao gồm các tệp thiết kế ở định dạng được ưu tiên cho việc tiến hành sửa đổi, ví dụ định dạng tệp của một chương trình thiết kế được máy tính trợ giúp – CAD (Computer Aided Design). Các tệp thiết kế cố tình mù mờ là không được phép. Các dạng trung gian tương tự với mã máy tính được biên dịch - như tác phẩm nghệ thuật bằng đồng sẵn sàng cho máy in từ một chương trình CAD - là không được phép thay thế. Giấy phép đó có thể yêu cầu các tệp thiết kế đó được cung cấp ở (các) định dạng mở, được làm thành tài liệu đầy đủ.

2. Phạm vi

Tài liệu cho phần cứng phải chỉ định rõ ràng phần thiết kế, nếu không phải là tất cả, đang được phát hành theo giấy phép đó.

3. Phần mềm cần thiết

Nếu thiết kế được cấp phép đòi hỏi phần mềm, nhúng hoặc khác, để hoạt động tốt và hoàn thành các chức năng cơ bản của nó, thì giấy phép đó có thể yêu cầu một trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:

  1. Có đủ tài liệu về các giao diện sao cho nó có thể được cho là hợp lý trực tiếp để viết được phần mềm nguồn mở cho phép thiết bị đó hoạt động tốt và hoàn thành các chức năng cơ bản của nó. Ví dụ, điều này có thể bao gồm sử dụng sơ đồ đặt thời gian tín hiệu chi tiết hoặc mã giả lập để minh họa rõ ràng giao diện trong hoạt động.

  2. Phần mềm cần thiết được phát hành theo giấy phép nguồn mở được tổ chức Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) phê chuẩn.

4. Tác phẩm phái sinh

Giấy phép sẽ cho phép các sửa đổi và các tác phẩm phái sinh, và sẽ cho phép chúng được phân phối theo các điều khoản y hệt như giấy phép của tác phẩm gốc. Giấy phép đó sẽ cho phép sản xuất, bán, phân phối, và sử dụng các sản phẩm được tạo ra từ các tệp thiết kế, bản thân các tệp thiết kế, và các bản phái sinh từ chúng.

5. Phân phối tự do

Giấy phép đó sẽ không hạn chế bất kỳ bên nào khỏi việc bán hoặc cho tài liệu. Giấy phép đó sẽ không yêu cầu phí bản quyền hoặc phí khác cho việc bán như vậy. Giấy phép đó sẽ không yêu cầu bất kỳ phí bản quyền hoặc phí nào khác có liên quan tới việc bán các tác phẩm phái sinh.

6. Ghi công

Giấy phép đó có thể yêu cầu tài liệu phái sinh, và các lưu ý bản quyền có liên quan với các thiết bị, phải có thừa nhận ghi công cho những người cấp phép khi phân phối các tệp thiết kế, các sản phẩm được sản xuất, và/hoặc các bản phái sinh từ chúng. Giấy phép đó có thể yêu cầu rằng thông tin này truy cập được tới người sử dụng đầu cuối đang sử dụng thiết bị đó, nhưng sẽ không chỉ định một định dạng nhất định để hiển thị. Giấy phép đó có thể yêu cầu các tác phẩm phái sinh mang một cái tên hoặc số phiên bản khác với thiết kế ban đầu.

7. Không phân biệt đối xử đối với mọi người hoặc nhóm

Giấy phép đó phải không phân biệt đối xử chống lại bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào.

8. Không phân biệt đối xử đối với các lĩnh vực nỗ lực

Giấy phép đó phải không hạn chế bất kỳ ai khỏi việc sử dụng tác phẩm đó (bao gồm cả phần cứng được sản xuất) trong một lĩnh vực đặc thù. Ví dụ, nó phải không hạn chế phần cứng đó khỏi việc được sử dụng trong một doanh nghiệp, hoặc khỏi việc được sử dụng trong một nghiên cứu hạt nhân.

9. Phân phối giấy phép

Các quyền được giấy phép đó trao phải áp dụng được cho tất cả mọi người mà tác phẩm đó được phân phối lại mà không cần các bên đó thực hiện một giấy phép bổ sung nào.

10. Giấy phép phải không đặc thù cho một sản phẩm

Các quyền được giấy phép đó trao phải không phụ thuộc vào tác phẩm được cấp phép khi nó là một phần của một sản phẩm nhất định. Nếu một phần được trích tách khỏi tác phẩm và được sử dụng hoặc được phân phối theo các điều khoản của giấy phép đó, tất cả các bên được phân phối giấy phép đó có các quyền như nhau như được trao cho tác phẩm gốc.

11. Giấy phép phải không hạn chế phần cứng hoặc phần mềm khác

Giấy phép đó phải không đặt ra các hạn chế lên các hạng mục khác được tổng hợp với tác phẩm được cấp phép mà không dẫn xuất từ nó. Ví dụ, giấy phép phải không khăng khăng rằng tất cả các phần cứng khác được bán với hạng mục được cấp phép đó phải là nguồn mở, cũng không khăng khăng rằng chỉ phần mềm nguồn mở mới được sử dụng bên ngoài với thiết bị đó.

12. Giấy phép phải trung lập về công nghệ

Không có điều khoản nào của giấy phép có thể được xác định dựa trên bất kỳ công nghệ riêng lẻ nào, bộ phận hoặc thành phần cụ thể, vật liệu hoặc dạng giao diện hoặc việc sử dụng của chúng.

Lời kết

Các bên ký kết định nghĩa Phần cứng Nguồn Mở này thừa nhận phong trào nguồn mở thể hiện việc chia sẻ thông tin chỉ một chiều. Chúng tôi khuyến khích và ủng hộ tất cả các dạng của tính mở và cộng tác, dù chúng có hay không phù hợp với định nghĩa này.Tác phẩm này được cấp giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Quốc tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIÁO DỤC MỞ - TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ: ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN

Trang Web này được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-HH do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam – AVU&C (Association of Vietnam Universities and Colleges), GS.TS. Trần Hồng Quân ký ngày 16/09/2019, ngay trước thềm của Hội thảo ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do 5...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay3,919
  • Tháng hiện tại232,309
  • Tổng lượt truy cập5,668,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây