Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


Tư vấn Khu vực của UNESCO về Khoa học Mở cho các quốc gia châu Á và Thái bình dương

UNESCO Regional Consultation on Open Science for Asian and Pacific States

Theo: https://events.unesco.org/event?id=3553884345&lang=1033

Khi nào: Giờ địa phương, từ 12:00 PM ngày 15/09/2020 tới 15:00 PM ngày 15/09/2020

Ở đâu: trên trực tuyến từ Paris, Pháp

Liên hệ: Ai Sugiura (a.sugiura@unesco.org)

Dạng sự kiện: Cuộc gặp tư vấn

Cuộc gặp trên trực tuyến này là một phần của loạt các tư vấn khu vực nhằm xây dựng sự đồng thuận toàn cầu về khoa học mở. Nó sẽ cung cấp nền tảng để cung cấp các đầu vào từ các nhà khoa học, các nhà cấp vốn nghiên cứu, những người làm chính sách, những người đổi mới sáng tạo, các nhà xuất bản và các bên tham gia đóng góp có quan tâm khác từ khu vực châu Á - Thái bình dương cho Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO.

Các bài học học được và các kinh nghiệm của các bên tham gia đóng góp ở châu Á và Thái bình dương về phát triển và triển khai các chiến lược, các chính sách và các sáng kiến khác về Khoa học Mở sẽ được chia sẻ có tính tới nhận thức về các thách thức chính và các hạ tầng được yêu cầu cho Khoa học Mở với các gợi ý về cách để vượt qua chúng, cũng như các lĩnh vực cộng tác quốc tế và kết nối mạng để cải thiện Khoa học Mở toàn cầu. Các đầu vào chính bắt nguồn từ tư vấn khu vực này sẽ thông tin cho toàn bộ Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO.

Các tài liệu làm việc cho tư vấn

Trước cuộc tư vấn, 2 tài liệu sẽ được chia sẻ với những người tham gia:

  • Tóm tắt các kết quả toàn cầu và khu vực về khảo sát toàn cầu về Khoa học Mở được tiến hành từ tháng 3 tới tháng 6/2020.

  • Phác thảo các yếu tố chính bản phác thảo đầu tiên của Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO, như được Ban Cố vấn Khoa học Mở của UNESCO đồng thuận trong cuộc họp của họ vào các ngày 16-17/07/2020.

Tăng cường các đầu vào sau phiên họp trên trực tuyến

Báo cáo phác thảo của cuộc họp sẽ được chia sẻ với những người tham gia sau thảo luận trên trực tuyến. Những người tham gia sẽ được mời cung cấp tiếp các đầu vào bằng văn bản trong báo cáo phác thảo trong vòng 1 tuần. Báo cáo cuối cùng sẽ được đăng trên website Khoa học Mở của UNESCO. Các đầu vào từ cuộc họp sau đó sẽ được kết hợp vào văn bản phác thảo của Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO.

Các nhà tổ chức

UNESCO Jakarta, Văn phòng Khoa học Khu vực châu Á và Thái bình dương đang tổ chức cuộc họp trên trực tuyến này với sự cộng tác của trung tâm loại 2 của UNESCO, Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo cho Hợp tác Nam - Nam dưới cái ô của UNESCO (ISTIC).

Nội dung liên quan

Các đường liên kết hữu ích

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây