Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

https://giaoducmo.avnuc.vn


‘NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt

OpenReviewers ReviewAssessmentRubric v1 Vi Cover

OpenReviewers ReviewAssessmentRubric v1 Vi Cover

Là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0).

Phiếu Đánh giá Rà soát lại (Review Assessment Rubric) là một công cụ dành cho bất kỳ ai đang đánh giá sự rà soát lại một bản thảo nghiên cứu. Người này có thể một giảng viên đang đào tạo rà soát lại ngang hàng (Peer Review Training), một đồng nghiệp giúp tác giả rà soát lại đó đánh giá bản rà soát lại của họ, hoặc thậm chí tác giả rà soát lại đó bản thân họ tự đánh giá bản rà soát lại của riêng họ. Phiếu đánh giá gồm 10 tuyên bố theo đó người đánh giá được yêu cầu cung cấp điểm số và bình luận bằng văn bản để giúp cải thiện sự rà soát lại đó.


SOÁT LẠI NGANG HÀNG MỞ LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC XUẤT BẢN PHẨM NGHIÊN CỨU MỞ!


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/mr56yffqu3zq0xo/OpenReviewers_ReviewAssessmentRubric_v1_Vi-03062022.pdf?dl=0


Đọc thêm một số tài liệu dịch có liên quan tới rà soát lại ngang hàng mở:

Xem thêm:

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây