Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

https://giaoducmo.avnuc.vn


Giới thiệu Nhóm Giáo dục Mở

About Open Education Consortium
Theo: https://www.oeconsortium.org/
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

Nhóm Giáo dục Mở - OEC (Open Education Consortium) là mạng không vì lợi nhuận, toàn cầu, dựa vào các thành viên của các cơ sở và tổ chức giáo dục mở. OEC đại diện cho các thành viên của nó và cung cấp sự ủng hộ và lãnh đạo xung quanh sự tiến bộ của giáo dục mở khắp trên thế giới.
OEC làm việc với các thành viên của nó để xây dựng năng lực tìm kiếm, sử dụng lại, tạo lập và chia sẻ Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources), phát triển chính sách mở, tạo lập các mô hình giáo dục mở bền vững, và xúc tác cho cộng tác và đổi mới sáng tạo quốc tế.
OEC thường niên phối hợp và tổ chức Tuần lễ Giáo dục Mở, Hội nghị Giáo dục Mở Toàn cầu, và các Phần thưởng Xuất sắc về Giáo dục Mở. Các nỗ lực tập thể này nhằm mang lại giáo dục chất lượng cao, bao hàm toàn diện cho tất cả những người học khắp trên thế giới.
Hiện tại OEC có 243 thành viên, ở 44 quốc gia với 29 ngôn ngữ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây