Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

https://giaoducmo.avnuc.vn


Các tư liệu quảng bá Tuần lễ Giáo dục Mở

Các tư liệu quảng bá Tuần lễ Giáo dục Mở
OEWEEK’s Promotion Materials
Theo: https://www.openeducationweek.org/page/materials
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở

 
Để giúp quảng bá sự kiện Tuần lễ Giáo dục Mở của bạn, chúng tôi đã chuẩn bị mốt số tư liệu để bạn sử dụng. Bạn được chào đón tùy biến các tư liệu đó cho phù hợp với các nhu cầu của bạn - tất cả chúng đều được cấp phép mở.
Huy hiệu - Lựa chọn 1 và 2 
 
 
 Tải về ở dạng Lưu trữ ZIP với các lựa chọn PDF, PNG và SVG.
Logo của Tuần lễ Giáo dục Mở 2020
 
Tải về như là lưu trữ ZIP với các lựa chọn PDF, PNG và SVG.

 
Mẫu template tờ rơi của sự kiện
Tải về như là lưu trữ ZIP với các lựa chọn PDF, PNG và SVG.
Tải về như là lưu trữ ZIP với các lựa chọn PDF và DOCX.
Bạn cũng có thể sử dụng Tờ rơi như là Mẫu template Canva.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây