Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

https://giaoducmo.avnuc.vn


‘Báo cáo Connect OER 2018-2019’ - bản dịch sang tiếng Việt

Connect OER Report 2018-2019 Final


Là tài liệu do Liên minh Xuất bản Học thuật và Tài nguyên Hàn lâm – SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) xuất bản tháng 9/2019.
‘Connect OER (Kết nối OER) là nền tảng của SPARC để chia sẻ và khám phá thông tin về các hoạt động Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) ở các khu trường khắp Bắc Mỹ. Thông qua Connect OER, các thư viện hàn lâm tạo lập và quản lý hồ sơ các nỗ lực về OER của các cơ sở, cung cấp dữ liệu có giá trị chúng tôi sử dụng để nhập liệu cho một thư mục có khả năng tìm kiếm được và tạo ra báo cáo thường niên.’
‘Báo cáo Connect OER 2018-2019’ cho bạn bức tranh chi tiết các số liệu thống kê về ứng dụng và phát triển OER ở Bắc Mỹ.Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 17 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/75rdkhu2kbngjay/Connect_OER_Report_2018-2019_Final_Vi_05112019.pdf?dl=0Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây