Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


‘NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI MỞ - HƯỚNG DẪN NGƯỜI RÀ SOÁT LẠI’ - bản dịch sang tiếng Việt

OpenReviewers ReviewerGuide v1 Vi Cover

OpenReviewers ReviewerGuide v1 Vi Cover

Là tài liệu của các tác giả Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Người Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.5484072 - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0).

Hướng dẫn Người rà soát lại là một khung toàn diện, từng bước một được thiết kế để giúp bất kỳ ai đang đi qua quy trình viết rà soát lại một bản thảo, dù là cho một tạp chí hay chỉ để rà soát lại bài báo chưa được rà soát lại ngang hàng (Preprint) tự tổ chức.”


SOÁT LẠI NGANG HÀNG MỞ LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC XUẤT BẢN PHẨM NGHIÊN CỨU MỞ!


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu có 42 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/q09o4y5id4m8xtm/OpenReviewers_ReviewerGuide_v1_Vi-06062022.pdf?dl=0


Đọc thêm tài liệu dịch liên quan tới rà soát lại ngang hàng mở (Open Peer Review):

Xem thêm:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây