Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


‘Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học’ - bản dịch sang tiếng Việt
Các tác giả Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016); Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học. Khoa học của JRC về báo cáo chính sách, EUR 27938 EN; doi:10.2791/293408/
Khung giáo dục mở - OpenEdu gồm 10 chiều, trong đó có:
  • 6 chiều cốt lõi: (1) Truy cập; (2) Nội dung; (3) Sư phạm; (4) Thừa nhận; (5) Cộng tác; (6) Nghiên cứu; và
  • 4 chiều xuyên suốt: (7) Chiến lược; (8) Công nghệ; (9) Chất lượng; (10) Lãnh đạo.
Khung này xác định 10 chiều của giáo dục mở, đưa ra cơ sở lý luận và các trình mô tả cho từng chiều. Mục tiêu là để thúc đẩy minh bạch để cộng tác và trao đổi các thực hành giữa các cơ sở giáo dục đại học. Không có khung, các bên tham gia đóng góp có thể bỏ qua các câu hỏi quan trọng và có thể đặt nỗ lực vào các vấn đề cần ít đầu tư tiếp. Đây là công cụ chủ yếu sẽ được các cơ sở giáo dục đại học sử dụng, nhưng nó cũng rất thích hợp cho những người làm chính sách của Liên minh châu Âu và các dạng cơ sở giáo dục khác.

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 107 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/nefgjk67tn285n4/jrc101436_Vi-10012021.pdf?dl=0

Xem thêm:

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây