Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


‘Học lập nghiệp trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Học lập nghiệp trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu thảo luận do UNESCO-UNEVOC xuất bản năm 2019, nó “nhằm truyền cảm hứng giới thiệu việc học lập nghiệp trong TVET hướng tới tiếp cận được lồng ghép đầy đủ, nơi mà việc học lập nghiệp được tích hợp vào vai trò, chức năng và phân phối các hệ thống TVET vì lợi ích của tất cả những người học. Nó được trình bày như là một tài liệu theo module, cho phép từng chương cũng phục vụ như là một hướng dẫn nhỏ về một chủ đề nhất định.”

 

Tự do tải về bản dịch tiếng Việt có 56 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/sjudmoh2tj3l8cx/entrepreneurial_learning_discussion_paper1_Vi-15072020.pdf?dl=0

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây