Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


DigComp 2.2: Khung năng lực số cho công dân. 5. BẢNG CHÚ GIẢI; 6. CÁC THAM CHIẾU; 7. THỪA NHẬN

DigComp 2.2: Khung năng lực số cho công dân. 5. BẢNG CHÚ GIẢI; 6. CÁC THAM CHIẾU; 7. THỪA NHẬN

Để xem nội dung của phần này, hãy nhấn vào đường liên kết ‘Quay về mục lục’ ở bên dưới, rồi tải về bản dịch sang tiếng Việt của phần này có 3 trang bằng cách nhấn vào ‘PDF’ của mục ‘DigComp 2.2: 5. BẢNG CHÚ GIẢI; 6. CÁC THAM CHIẾU; 7. THỪA NHẬN. Tải về bản PDF.’


Thừa nhận:

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: Khung Năng lực số cho Công dân, EUR 31006 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415.

Vuorikari, R., Kluzer, S. and Punie, Y., DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, EUR 31006 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-48882-8, doi:10.2760/115376, JRC128415


Quay về mục lục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây