Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


‘Khung Năng lực Số cho các Nhà giáo dục của châu Âu DigCompEdu’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Khung Năng lực Số cho các Nhà giáo dục của châu Âu DigCompEdu’ - bản dịch sang tiếng Việt
Là tài liệu của tác giả Redecker, C., Punie, Y. biên tập, do Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg xuất bản năm 2017.
“Khung DigCompEdu hướng tới các nhà giáo dục ở tất cả các mức giáo dục, từ giáo dục trẻ thơ cho tới đại học và người lớn, bao gồm cả giáo dục và đào tạo chung và nghề, giáo dục các nhu cầu đặc biệt, và các ngữ cảnh học tập không chính quy. Nó nhằm cung cấp khung tham chiếu chung cho những người phát triển các mô hình Năng lực Số, như các quốc gia thành viên, các chính phủ trong khu vực, các đơn vị thích hợp cấp khu vực và quốc gia, bản thân các cơ sở giáo dục và các nhà cung cấp đào tạo chuyên nghiệp cả khu vực nhà nước và tư nhân.”

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 94 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/j4pfuddw9vpaj9e/pdf_digcomedu_a4_final_Vi-26122020.pdf?dl=0

Xem thêm:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây