Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


Các thành phần cơ bản trong kế hoạch tổng thể xây dựng chính sách tài nguyên giáo dục mở – OER (Open Educational Resources)

Các thành phần cơ bản trong kế hoạch tổng thể xây dựng chính sách tài nguyên giáo dục mở – OER (Open Educational Resources)
Là bài trình bày tại Hội thảo khoa học lần thứ XVII-ICTC2019: Các Hệ thống thông minh ở trường Đại học CNTT-TT, Đại học Thái Nguyên, ngày 14/12/2019.
Tự do tải về bài trình bày tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/9yx4m4uaapsacr2/OER_MasterPlan_Design.pdf?dl=0
Tweet: https://twitter.com/nghiafoss/status/1205677637336629250
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây