Giáo Dục Mở và Ứng dụng phát triển

http://giaoducmo.avnuc.vn


‘Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu Đầu tiên của UNESCO-UNEVOC’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu Đầu tiên của UNESCO-UNEVOC’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu công bố Chương trình Trợ cấp OER Toàn cầu lần đầu tiên của của UNESCO-UNEVOC với các mốc thời gian trong năm 2020 và với số tiền lên tới 5.000 USD cho các cơ sở ứng viên được tuyển chọn nhằm ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) và Thực hành Giáo dục Mở - OEP (Open Educational Practices) trong lĩnh vực Giáo dục và Huấn luyện Kỹ thuật và Nghề nghiệp - TVET (Technical and Vocational Education and Training).


Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/fkqyhvxwlz0tzm6/First_UNESCO-UNEVOC_Global_OER_Grant_Programme_Vi-24012020.pdf?dl=0


Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây